Cinque Terre

Cinque Terre

 

เผยแพร่แผนการจัดซื้อ จำนวน 5 รายการ

เผยแพร่แผนการจัดซื้อ จำนวน 5 รายการ

1.ครุภัณฑ์ห้องบรรยาย ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

2.โครงการตกแต่งผิวพื้นอาคารเรียนและปฏิบัติการเทคโนโลยีการจัดการ

3.ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ UX/UI Design ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

4.ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการระบบบริหารจัดการคลังสินค้า ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

5.ครุภัณฑ์ระบบความปลอดภัยและสนับสนุนการเรียนรู้ ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แนบไฟล์เอกสาร: 
AttachmentSize
PDF icon ประกาศ210.37 KB