Cinque Terre

Cinque Terre

 

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 4 รายการ

รายละเอียด: 

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 4 รายการ

1.ปรับปรุงอาคารเรียนสัตวศาสตร์พื้นที่ไสใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

2. รั้วหอพักนักศึกษาวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

3.โรงเรือนเกษตรอัจฉริยะด้านการปลูกพืช พร้อมครุภัณฑ์

4.โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรูปทรงโดม(จานบิน)

แนบไฟล์เอกสาร: 
AttachmentSize
PDF icon ประกาศ186.46 KB