Cinque Terre

Cinque Terre

 

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒  รายการ

1. เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 20 เครื่อง

2. คอมพิวเตอร์สำหรับงานกราฟิก ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 3 เครื่อง

แนบไฟล์เอกสาร: