Cinque Terre

Cinque Terre

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบป้องกันไฟกระโชกทางสายไฟฟ้า ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ระบบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบป้องกันไฟกระโชกทางสายไฟฟ้า ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน  1 ระบบ

แนบไฟล์เอกสาร: 
AttachmentSize
PDF icon ประกาศ188.22 KB