Cinque Terre

Cinque Terre

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนอัจฉริยะด้านการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจเพื่อการเรียนรู้และฝึกอบรม พร้อมครุภัณฑ์ ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนอัจฉริยะด้านการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจเพื่อการเรียนรู้และฝึกอบรม พร้อมครุภัณฑ์ ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

แนบไฟล์เอกสาร: 
AttachmentSize
PDF icon ประกาศ212.74 KB