Cinque Terre

Cinque Terre

 

กิจกรรมสืบสานประเพณีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ

รายละเอียด: 

วันที่ 5 เมษายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด ชัยเพชร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย นางพิชามญช์ วัฒนสุข ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ณ อาคารหอประชุมวิธานสันติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)

รูปภาพประกอบ: