Cinque Terre

Cinque Terre

 

มทร.ศรีวิชัย วข.นครศรีธรรมราช ขับเคลื่อนประสานความร่วมมือร่วมกับประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช กรมประชาสัมพันธ์

รายละเอียด: 

มทร.ศรีวิชัย วข.นครศรีธรรมราช ขับเคลื่อนประสานความร่วมมือร่วมกับประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช กรมประชาสัมพันธ์

วันที่ 31 มกราคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด ชัยเพชร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช เข้าสวัสดีปีใหม่ และร่วมพูดคุย ปรึกษาหารือ แนวทางขับเคลื่อนประสานความร่วมมือ ร่วมกับ นางจิรา วงศ์สวัสดิ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

รูปภาพประกอบ: