Cinque Terre

Cinque Terre

 

กิจกรรม Park Run Thailand @RUTS Saiyai

รายละเอียด: 

กิจกรรม Park Run Thailand @RUTS Saiyai มทร.ศรีวิชัย (ไสใหญ่)

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด ชัยเพชร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

นางพิชามญช์ วัฒนสุข ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) ร่วมกิจกรรม ParkRun Thailand เป็นกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการวิ่ง 5 กิโลเมตร ทุกเช้าวันเสาร์

เป็นกิจกรรมที่สร้างเสริมสุขภาพกายใจที่ดี สร้างความเข้มแข็งให้ขุมชนที่อยู่ร่วมกันและขับเคลื่อน

สุขภาวะในหลายมิติพาร์ครัน เป็นประสบการณ์ที่ดีสามารถเข้าร่วมได้ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย นักวิ่งทุกคนเป็น

เจ้าของสนาม เป็นการพัฒนาการออกกำลังกายและวิ่งแบบใหม่เพื่อสุขภาพที่ดี

รูปภาพประกอบ: