Cinque Terre

Cinque Terre

 

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปวช./ปวส.

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปวช./ปวส.
ลงทะเบียนก่อนสมัครเรียนสามารถลงทะเบียนผู้ใช้งานระบบได้แล้ววันนี้ที่ 
https://admission.rmutsv.ac.th/register.php
ดูรายละเอียดแผนรับและคุณสมบัติผู้สมัครได้ที่ https://admission.rmutsv.ac.th/