Cinque Terre

Cinque Terre

 

ลงพื้นที่การปรับปรุงสาธารณูปการ ร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อม

รายละเอียด: 

วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด ชัยเพชร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย คุณพิชามญช์ วัฒนสุข ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช และกรรมการตรวจรับงาน ลงพื้นที่ตรวจงานการปรับปรุงระบบสาธารณูปการ และช่วงบ่ายได้มีการร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อม ณ บริเวณริมรั้วมหาวิทยาลัยฯ ทางเข้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกโยงเพื่อต้อนรับผู้มาเยือน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่

รูปภาพประกอบ: