Cinque Terre

Cinque Terre

 

วันวิสาขบูชา ร่วมใจพัฒนาสิ่งแวดล้อม

รายละเอียด: 

วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด ชัยเพชร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย คุณพิชามญช์ วัฒนสุข ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช และบุคลากร สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ร่วมใจพัฒนาสิ่งแวดล้อม บริเวณหอพักชาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่

รูปภาพประกอบ: