Cinque Terre

Cinque Terre

 

QR CODE แบบคำขอกู้ยืมเงิน ลักษณะที่ 1 (กยศ.) สำหรับนักศึกษาที่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงิน ประจำปีการศึกษา 2563

รายละเอียด: 

QR CODE แบบคำขอกู้ยืมเงิน ลักษณะที่ 1 (กยศ.) สำหรับนักศึกษาที่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงิน ประจำปีการศึกษา 2563

โดยแสกนคิวอาร์โค้ดเพื่อเข้าไปโหลดแบบฟอร์ม และดำเนินการตามกำหนดการในหน้าสุดท้าย