Cinque Terre

Cinque Terre

 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ Q2 โครงการโควตาพิเศษ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่

รายละเอียด: 

รายละเอียด: 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก  ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ Q2 โครงการโควตาพิเศษ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่
เข้าสู่กระบวนการคัดเลือก  โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ ในวันที่ 8 กันยายน 2566 หรือตามที่คณะประกาศ
ให้นักศึกษาดูประกาศของคณะที่สมัคร ที่เอกสารแนบด้านล่าง  

หมายเหตุ : สำหรับผู้ที่กรอกข้อมูลเลือกสาขาวิชาในระหว่างวันที่ 25 ส.ค. - 3 ก.ย. 66

เข้ากลุ่มไลน์คณะ

#คณะเกษตรศาสตร์   <<<

#คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  <<<

#คณะเทคโนโลยีการจัดการ  <<<

ติดตามข่าวสารต่าง ๆ ได้ที่
https://saiyai.rmutsv.ac.th/admission

รูปภาพประกอบ: