Cinque Terre

Cinque Terre

 

ผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ Q1 โครงการโควตาพิเศษ ให้เริ่มเข้าระบบตามประกาศ เวลา 18.00 น. ของวันที่ 1 กันยายน 2566

รายละเอียด: 

ผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ Q1 โครงการโควตาพิเศษ ให้เริ่มเข้าระบบตามประกาศ เวลา 18.00 น. ของวันที่ 1 กันยายน 2566

รูปภาพประกอบ: