Cinque Terre

Cinque Terre

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

read more

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก รอบที่ Q9 โครงการโควตาพิเศษ

ประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
รอบที่ Q9 โครงการโควตาพิเศษ
ให้นักศึกษาดูประกาศของคณะที่สมัคร ที่เอกสารแนบด้านล่าง

หมายเหตุ : สำหรับผู้ที่กรอกข้อมูลเลือกสาขาวิชาในระหว่างวันที่ 21 ก.พ.- 13 มี.ค. 66

สำหรับคณะเกษตรศาสตร์ อยู่ในระหว่างรอข้อมูล

 

เข้ากลุ่มไลน์คณะ

#คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  <<<

#คณะเกษตรศาสตร์   <<<

#คณะเทคโนโลยีการจัดการ  <<<

ติดตามข่าวสารต่าง ๆ ได้ที่
https://saiyai.rmutsv.ac.th/admission

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize คณะเทคโนโลยีการจัดการ : รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบวุฒิและสัมภาษณ์ โควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ Q9272.59 KB คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบวุฒิและสัมภาษณ์ โควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ Q9237.55 KB คณะเกษตรศาสตร์ : รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบวุฒิและสัมภาษณ์ โควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ Q9572.81 KB ข่าวประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนในศึกษาต่อ

ขอความร่วมมือ หลีกเลี่ยง ในการใช้ประตูทางเข้า (หน้าป้อมยาม) ชั่วคราว โดยสามารถใช้ประตูทางเข้าฝั่งร้านกาแฟ AMAZON

#ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือ หลีกเลี่ยง ในการใช้ประตูทางเข้า (หน้าป้อมยาม) ชั่วคราว โดยสามารถใช้ประตูทางเข้าฝั่งร้านกาแฟ AMAZON
#เนื่องจาก ขณะนี้มีการปรับปรุงซ่อมแซมถนนบริเวณ
ด้านหน้าป้อมยาม
#ขออภัยในความไม่สะดวก 

Cr. แผนกประชาสัมพันธ์และแนะแนว

ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษาบุคลากร

ประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการตัดชุดครุยวิทยฐานะ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 3

ประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการตัดชุดครุยวิทยฐานะ

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 3

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ร้านชุดครุยพิชาดาโคราช 0855095971

หรือทางเพจ https://www.facebook.com/gownpichadakorat 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา

ประชาสัมพันธ์-คณะวิศวกรรมศาสตร์: วิศวะ อบรมหุ่นยนต์เเขนกลอุตสาหกรรม

         ที่ ห้องประชุมสมิหลา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
จัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนานักศึกษาด้านหุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรมตามยุทธ
ศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ระหว่างวันที่ 9 - 10 มีนาคม 2566 ซึ่งมีคุณประนอม แย้มเดช กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอ็น.พี. โรไบติกส์ แอนด์ โซลูชั่น จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายด้านหุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรมและ
ระบบอัตโนมัติ เพื่อรองรับการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติยุคอุตสาหกรรม 4.0 สู่การส่งเสริมผู้เรียนให้มีสมรรถนะ
รองรับทักษะแห่งอนาคตและความสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีรศ.จรูญ เจริญเนตรกุล
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการ และผศ.ธีระพงษ์ ฉิมเพชร หัวหน้าสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า กล่าวรายงาน
มหาวิทยาลัยฯและวิทยาเขต: ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์-คณะวิศวกรรมศาสตร์: SSI ศึกษาดูงาน นวัตกรรมถังขยะอัจฉริยะ

           ที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คุณฑิฆัมพร สุนทรศัพท์
Head of Technology Solution Center หัวหน้าคณะทำงาน พร้อมด้วยคณะทำงาน บริษัท
สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ สำนักงานโรงงานบางสะพาน อ.บางสะพาน
จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นบริษัทผลิตเหล็กใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเซียน เข้าศึกษาดูงาน “นวัตกรรมถังขยะอัจฉริยะ”
ผลงานวิจัยของ ผศ.ดร.ชลัท ทิพากรเกียรติ หัวหน้าโครงการวิจัย และผู้ร่วมวิจัย ภายใต้โครงการพัฒนาชุมชน
บางสะพานเมืองจัดการขยะอัจฉริยะ เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนพื้นที่รอบโรงงานผ่านโครงการความรับผิดชอบ
ต่อสังคม โดยมีผศ.สิทธิพร บุญญานุวัตร์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน ร่วมต้อนรับคณะดูงาน
.
          “นวัตกรรมถังขยะอัจฉริยะ” เป็นงานวิจัยคิดค้นเพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนด้านการจัดการขยะ
หลังพบการสะสมของปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชน ผ่านระบบเซนเซอร์ตรวจจับสถานะปริมาณ กลิ่น
และตำแหน่ง แจ้งเตือนผ่านสมาร์ทโฟน มาพร้อมเครื่องจ่ายเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติ ด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ โดยเป็นนวัตกรรมมุ่งเน้นการจัดการโดยนำนวัตกรรมเข้ามามีส่วนช่วยส่งเสริมการสร้าง
เมืองให้ที่มีภาพลักษณ์ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเป็นผลงานนวัตกรรมที่รับรางวัลการันตี
ระดับนานาชาติ ซึ่งตอบโจทย์วัตถุประสงค์ของทางบริษัทฯ ในการส่งเสริมการคัดแยกขยะต้นทาง
สู่การผลักดันการวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์เก็บขยะต้นแบบ เน้นการบริหารจัดการแบบูรณาการร่วมกับ
ทุกภาคส่วน เพื่อนำไปสู่แนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนต่อไป


มหาวิทยาลัยฯและวิทยาเขต: ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์-คณะวิศวกรรมศาสตร์: เกษตรกรเฮ! นวัตกรรมจัดการน้ำเพื่อคาบสมุทรสทิงพระ

       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ดำเนินงานโครงการวิจัยการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการน้ำต้นทุนและระบบการจัดสรรน้ำด้วยสมดุลน้ำรายตำบลในพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระด้วยนวัตกรรม
และการมีส่วนร่วม เพื่อสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ให้เกิด
ประสิทธิภาพการจัดการน้ำอย่างยั่งยืน
.
         ที่ ศาลากลางน้ำ อุทยานเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบสงขลา อ.สทิงพระ จ.สงขลา ดร.ณัฐพล แก้วทอง
หัวหน้าโครงการวิจัย และผู้ร่วมวิจัย จัดกิจกรรมติดตามการดำเนินงานโครงการวิจัยการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการน้ำต้นทุนและระบบการจัดสรรน้ำด้วยสมดุลน้ำรายตำบลในพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระด้วยนวัตกรรม
และการมีส่วนร่วม ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์กรมหาชน) และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ซึ่งได้มีการจัดแสดงนิทรรศการ “นวัตกรรมกับการมีส่วนร่วมของชุมชน
: พลวัตการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพในคาบสมุทรสทิงพระ” และการเสวนาในหัวข้อเรื่อง “พลวัตการ
ปรับตัวของเกษตรกรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิภาพโลกในพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ” รวมถึงการลงพื้นที่ตรวจ
ดูเครื่องมือวัดอัตราการไหลในคลองส่งน้ำชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ และตำแหน่ง
สถานีตรวจวัดค่าความเค็มในทะเลสาบสงขลา โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
(องค์กรมหาชน) รองอธิการบดี และผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย องค์กรภาคีเครือข่าย
และเครือข่ายเกษตรกร เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อติดตามการดำเนินโครงการและร่วมวางแผนการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดการน้ำต้นทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุด
.
          ดร.ณัฐพล แก้วทอง หัวหน้าโครงการวิจัย กล่าวถึงโครงการวิจัยดังกล่าวว่า นวัตกรรมชิ้นนี้ได้พัฒนา
เป็นเครื่องวัดความเค็มแบบเรียลไทม์จะส่งต่อข้อมูลของค่าความเค็มของน้ำในทุก 2 ชั่วโมง ซึ่งทำให้รับรู้ถึง
ระดับของค่าความเค็มในทะเลสาบที่เคลื่อนไหวตลอดเวลาว่าเป็นอย่างไร นอกจากนั้นโครงการวิจัยชิ้นนี้ได้
พัฒนาการติดตั้งนวัตกรรมให้กระจายเต็มพื้นที่ทะเลสาบสงขลา โดยได้ติดตั้งไปแล้วกว่า10 ตัว ทำให้ได้ทราบ
ค่าความเค็ม และการขยับตัวการขับเคลื่อนของพื้นที่ว่าไปในทิศทางใด อย่างเช่นพื้นที่ด้านเหนือที่ยังไม่มีความเค็ม
เกษตรกรจะทราบได้ว่าพื้นที่ทางตอนใต้กำลังเกิดความเค็ม เพราะฉะนั้นเกษตรกรจะได้วางแผนทำการเกษตร
ถ้าหากจะต้องทำการเกษตรก็ควรจะต้องมีการสำรองน้ำอย่างไรให้ลดความเสี่ยงและความเสียหายทางการเกษตร
จากการขาดแคลนน้ำ
.
         ด้าน คุณถาวร แซ่จิ้ว กรรมการลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ภาคเกษตรกรรม กล่าวว่า อนาคตของลุ่มน้ำ
ทะเลสาบสงขลาจะต้องเดินหน้าไปได้ไกลแน่นอน เนื่องจากได้รับการสนับสนุนจากมทร.ศรีวิชัย โดยอาจารย์
ดร.ณัฐพล แก้วทอง และผู้ร่วมวิจัย เป็นบุคลากรที่มีความสำคัญในการดูแลทรัพยากรน้ำ ได้เข้ามาแก้ไขปัญหา
การจัดการน้ำ ซึ่งทะเลสาบสงขลาถือเป็นสายน้ำสำคัญระดับประเทศที่หล่อเลี้ยงการเกษตรภาคใต้ หากภาค
ประชาชนไม่ได้นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาวิจัย ศึกษา ปัญหาของน้ำในทะเลสาบคงจะแก้ไขปัญหานี้ไม่ได้
และรู้สึกปลื้มใจที่หน่วยงานสถาบันด้านการศึกษา มทร.ศรีวิชัย ให้ความสำคัญภาคเกษตรกรรมถึงการแก้ปัญหา
น้ำเค็มให้เกิดประโยชน์แก่ภาคเกษตรได้อย่างดีเยี่ยม
.
        ทั้งหมดนี้ชี้ให้เห็นว่า โครงการวิจัยการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำต้นทุนและระบบการจัดสรร
น้ำด้วยสมดุลน้ำรายตำบลในพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระด้วยนวัตกรรมและการมีส่วนร่วม นับเป็นการดำเนินงานที่
ประสบความสำเร็จในการให้ความสำคัญการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการน้ำต้นทุนและแหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อเกษตรกรรมในพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ ลดความเสี่ยงและความเสียหายทางการเกษตรจากการขาด
แคนน้ำในพื้นที่ โดยเน้นการใช้กลไกเครือข่ายภาคประชาชนในการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำในพื้น
ที่คาบสมุทรสทิงพระอย่างยั่งยืน


มหาวิทยาลัยฯและวิทยาเขต: ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์-คณะวิศวกรรมศาสตร์: วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สร้างเเรงบันดาลใจสู่ผู้ประกอบการ

       ที่ ห้องประชุมศรีวิศว คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
จัดโครงการเสริมสร้างแรงบันดาลใจสำหรับผู้เรียนสู่การเป็นผู้ประกอบการเพื่อรองรับทักษะ
แห่งอนาคต ในหัวข้อ ”การออกแบบระบบอิเล็คทรอนิกส์ แสง สี เสียง สำหรับระบบโสตทัศ
นูปกรณ์ยุคใหม่ ซึ่งมีคุณสุรชัย สุนทร ผู้จัดการบริหารโครงการ,กรรมการ บริษัท แอ๊ดว๊านซ์
เทคโนโลยี คอนแทรคติ้ง จำกัด เป็นวิทยากรบรรยาย และยังเป็นศิษย์เก่า ปวส. แผนกอิเล็ก
ทรอนิกส์ อท.26 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคใต้ โดยมีผศ.สิทธิพร บุญญานุวัตร์
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน กล่าวเปิดโครงการ และดร.อภิรักษ์ เสือเดช หัวหน้าหลักสูตร
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ กล่าวรายงาน

มหาวิทยาลัยฯและวิทยาเขต: ข่าวประชาสัมพันธ์

รับรองนวัตกรรมนักศึกษา โดยผลงานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษา

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
ได้รับรองนวัตกรรมนักศึกษา โดยผลงานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษา เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาความเป็นนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 15 ผลงาน ดังนี้
 
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2304044
เรื่อง บิงโกสำหรับโลจิสติกส์ โดย นายสุทธิพงศ์ ทองหอม
>>นักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ

 เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2304045
เรื่อง ระบบการจัดการคลังสินค้าโดยใช้โปรแกรรม Microsoft Excel กรณีศึกษา ร้านจนิตย์การค้า โดย นายเกริกเกียรติ  คลองรั้ว นายธรรมศักดิ์  นาคแก้ว นางสาวพรพิมล  คงไสย นางสาวศศินิภา  ขุนเดื่อ นายสุเมธ  แป้นสุข และนางสาวกิริณี  เรืองรักษ์
>>นักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ

  เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2304046
เรื่อง  ระบบจำหน่าย ร้านรัชนีเหนียวไก่ทอด โดย นางสาวกัลยรัตน์  ฉ้งทับ นางสาวญาณิศา  เรืองรักษ์ นางสาวจิทิวา  พรหมอินทร์ นางสาวนันทิกานต์    คำดวง นางสาวสุนันทา  แก้วจำรัส และนางสาววริศรา  คงยืน
>>นักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ

 เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2304047
เรื่อง  การพัฒนาแอปพลิเคชั่นแหล่งท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก โดย นางสาวสิรินภา  ยิ้มประเสริฐ นางสาวชนากานต์  วรรณโสภณ นางสาวชาลิตา  เพชรคุต นายกมลวรรณ รุ่งเรือง นางสาวขวัญฤดี  รอดเนี่ยว  และนางสาวณิชาภัทร  เกื้อภักดิ์ 
>>นักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ

  เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2304048
เรื่อง  การพัฒนาระบบบัญชีวิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสานไม้คลุ้มบ้านปลายราง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครธรรรมราช โดย นางสาวอรอุมา  สมทรง นางสาวอรทัย  ขาวสนิท และนางสาวอมราพร  เกลี้ยงมี
>>นักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ

 เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2304049
เรื่อง  การพัฒนาระบบบัญชีวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงแพะ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย นางสาวอารยา  หนูพยันต์ นางสาวกรสิรัศมิ์  ทองกระจ่าย และนางสาวพิมพ์ชนก เติมทอง
>>นักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ

 เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2304050
เรื่อง  การพัฒนาระบบบัญชีของวิสาหกิจชุมชนโกโก้ทุ่งสง โดย  นางสาวกระถิน  ปลอดวงศ์
 และนางสาวศศิลักษณ์  ทองคำ
>>นักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ

 เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2304051
เรื่อง  การพัฒนาระบบบัญชีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์การเรียนรู้บ้านไสเหนือ (ผ้ามัดย้อม) อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย นางสาวทัณฑิดา  กวีพันธ์ นางสาวสุภาวดี  รอดหยู่ นางสาวกุ๊กกิ๊ก  บุญชัย และนางสาวณัฎฐธิดา  คชเดช
>>นักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ

 เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2304052
เรื่อง  การพัฒนาระบบบัญชีกลุ่มวิสาหกิจปลาดุกใส่อวน ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย นางสาวจริยา  นภาพันธ์ นางสาวเบญจพร  ยานิยม และนางสาวชนิภรณ์  อเนกสุรพจน์
>>นักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ

 เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2304053
เรื่อง  ระบบจัดการเสื้อผ้าแฟชั่นหญิง-ชายมือ ๑ โดย นางสาวชมนภั  มีชัย นางสาวธนัชชา  แก้วเจริญ นางสาวธนัฐฐา  มาศเมฆ นางสาวเบญจวรรณ  เงินไกร และนางสาวปัณฑิตา  สุวรรณเวช
>>นักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ

 เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2304054 
เรื่อง  ระบบบริหารจัดการร้านค้าออนไลน์ กรณีศึกษาไตปลาแห้งพี่ปริม โดย นางสาวขวัญจิรา  ธนาวุฒิ นางสาวอมรรัตน์  ภูมิเมือง นางสาวอมราพร  ดอกไม้หอม และนางสาวภักดีชนก  สมบูรณ์ราช
>>นักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ

 เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2304055
เรื่อง   เว็บไซต์แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนบ้านวังไทร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย นางสาวกนกภรณ์  นารีพล นางสาวกมลชนก  ศรีสมบัติ นางสาวจิตตรี  เจียมสกุล และนางสาวปิยาภัทร  สนธิคุณ
>>นักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ

 เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2304056 
เรื่อง  เว็บแอปพลิเคชั่นการประชาสัมพันธ์คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) โดย นางสาวชนิสรา  เดชา นางสาวณัฐพร  ศรีนวล นางสาวนิรินทรณ์  ทองโกมล และนางสาวปิยธิดา  จุลเลษ
>>นักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ

 เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2304057
เรื่อง  การพัฒนาแอพพลิเคชั่นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วัดก้างปลา โดย นางสาวกฤษณา  ส่งแสงรัตน์ นางสาวกัณณารัตน์  กรุงแทนเมือง นางสาวกุสุมา  บุญล้ำ นางสาวณัฐญา  กองแก้ว นางสาวณิชนันทน์  สุขสวัสดิ์ และนางสาวพัฒน์ลดา  กันจิ
>>นักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ

 เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2304058
เรื่อง  ระบบจัดการร้านพริกแกงใต้  โดย นางสาวกมลเนตร  สุขเพ็ง นางสาวกรกนก  ศรีราชพัฒน์ นางสาวโชติกา  พรหมทอง และนางสาวปนัดดา  สุวรรณภักดี
>>นักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ

 ทั้งนี้ สามารถสืบค้นผลงานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษา ผ่านระบบนวัตกรรมนักศึกษา หน่วยทรัพย์สินทางปัญญา มทร.ศรีวิชัย
http://asu.rmutsv.ac.th/system/student/index.php

ผลงาน/รางวัล: ผลงานนักศึกษาผลงานอาจารย์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ (Outcome-Based Education : OBE)

วันที่  1 มีนาคม  2566 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ (Outcome-Based Education : OBE) 

รศ. จารุยา  ขอพลอยกลาง  อดีตรองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
ให้เกียรติบรรยาย  การพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ เพื่อสนับสนุนการออกแบบหลักสูตรที่มีการบูรณาการศาสตร์ความรู้บนพื้นฐานความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย
การออกแบบผลการเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชาที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในระดับหลักสูตร
ออกแบบกระบวนการการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในระดับรายวิชาและเพื่อสามารถประยุกต์การเขียน Course Learning Outcomes ในระดับหลักสูตรและระดับรายวิชา ( CLOs)

ณ ห้องปฏิบัติการ MT 209

ประชุมชี้แจงโครงการจัดทำระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย“สินค้าพริกไทยตรัง”

วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 
อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลศรีวิชัย ร่วมกับกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ และ สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดตรัง จัดประชุมชี้แจงโครงการจัดทำระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย“สินค้าพริกไทยตรัง”

ซึ่ง “พริกไทยตรัง” ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ของจังหวัดตรัง จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งเป็นสินค้ามีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคมาอย่างยาวนาน ทั้งในแง่ของคุณภาพ รสชาติ และลักษณะที่โดดเด่นแตกต่างจากพริกไทยในพื้นที่อื่นโดยพริกไทยตรังนั้น ผลิตจากพริกไทยพันธุ์พื้นเมือง (ปะเหลียน) มีรสชาติเผ็ดร้อน กลิ่นฉุนเป็นเอกลักษณ์ ปลูกและแปรรูปในจังหวัดตรัง 

ผศ.เจษฎา  ร่มเย็น ผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจง การดำเนินงานโครงการ อาทิ การอธิบายขั้นตอนวิธีการดำเนินงานในการจัดทำระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ การตรวจประเมินผู้ผลิต ผู้ประกอบการค้า เพื่อขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ การนำเสนอคำสั่งคณะกรรมการผู้มีหน้าที่ตรวจสอบสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ การนำเสนอคู่มือปฏิบัติงานสำหรับสมาชิกผู้ขอใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์และแผนการควบคุมสินค้าตรวจสอบสินค้า พร้อมเปิดรับสมัครผู้ผลิต ผู้ประกอบการค้า ที่ประสงค์จะขออนุญาตใช้อนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “สินค้าพริกไทยตรัง”

ทั้งนี้ในระยะถัดไป ทางคณะเทคโนโลยีการจัดการ มทร.ศรีวิชัย จะเข้าไปช่วยส่งเสริมประชาสัมพันธ์ เพิ่มช่องทางการจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้างรายได้สู่ชุมชน สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจ ซึ่งมีเกษตรกรที่สนใจปลูกพริกไทยตรังกว่า 100 รายเข้าร่วม ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง

https://www.facebook.com/100061274895056/posts/pfbid0YiyXfUV2RHSyiHbtJLQhbL7rwWibvgu2bympTrMLf8DGipxqMLmuaMzMBVQ5nhTsl/?d=n&mibextid=qC1gEa

โครงการแข่งขันฟุตบอลประเพณีหน่วยงานอาวุโส 7 คน"เทคโนโลยีการจัดการคัพ เชื่อมความสัมพันธ์ศิษย์เก่า"

วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ เป็นประธานในพิธีเปิด และปิดโครงการแข่งขันฟุตบอลประเพณีหน่วยงานอาวุโส 7 คน"เทคโนโลยีการจัดการคัพ เชื่อมความสัมพันธ์ศิษย์เก่า"

โดย ผศ.ดร.นิธิพัฒน์ รัตนบุรี ผู้ดำเนินการจัดโครงการแข่งขันกีฬา ดังกล่าว
ดร. นิเฟาซาน ระเด่นอาหมัด  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการเพื่อให้
เกิดมิตรภาพความสัมพันธ์ ความร่วมมือ ความสามัคคีระหว่างคณะเทคโนโลยีการจัดการ กับ
หน่วยงานราชการ องค์กรชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และศิษย์เก่า

ณ สนามกีฬา มหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)

ขอขอบคุณ นักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขัน

ทีมโรงพยาบาลทุ่งสง (รางวัลชนะเลิศ)
ทีมรถไฟ (รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1)
ทีมSCG (รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2)
ทีม มทร.สงขลา (รางวัลรองชนะเลิศอันดับ3)
ทีมผาทอง (รางวัลมารยาทดีเด่น )
ทีม อบต.ลำนาว
ทีมคณะครู เจ้าหน้าที่ โรงเรียนบางขันวิทยา
ทีมศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีการจัดการ

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ไสใหญ่