งานบริหารวิชาการและวิจัยไสใหญ่
 งานบริหารวิชาการและวิจัยไสใหญ่
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ แผนกทะเบียนและวัดผล (งานบริการการศึกษา)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)


   ดูคู่มือวิธีการซิงค์ปฏิทินการศึกษา มทร. ศรีวิชัย ไสใหญ่ กับ ปฏิทินส่วนตัว ...คลิกที่นี่...

   ดูข่าวประชาสัมพันธ์และปฏิทินการศึกษา...คลิกที่นี่...งานบริหารวิชาการและวิจัยไสใหญ่