งานบริหารวิชาการและวิจัยไสใหญ่
 งานบริหารวิชาการและวิจัยไสใหญ่
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ แผนกทะเบียนและวัดผล (งานบริการการศึกษา)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)


   ดูคู่มือวิธีการซิงค์ปฏิทินการศึกษา มทร. ศรีวิชัย ไสใหญ่ กับ ปฏิทินส่วนตัว ...คลิกที่นี่...

   ดูปฏิทินการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ...คลิกที่นี่...

   ดูปฏิทินการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ...คลิกที่นี่...

   ดูปฏิทินการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ...คลิกที่นี่...

   ดูปฏิทินการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ...คลิกที่นี่...

   ดูปฏิทินการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ...คลิกที่นี่...

   ดูปฏิทินการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ...คลิกที่นี่...
   ดูปฏิทินการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ...คลิกที่นี่...

   แจ้งนักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ติดต่อขอรับใบรับรองสำเร็จการศึกษา (ใบรับรองสภา) ...คลิกที่นี่...

   ข้อมูลประกาศ / ประชาสัมพันธ์ ก่อนหน้านี้...คลิกที่นี่...งานบริหารวิชาการและวิจัยไสใหญ่