Cinque Terre

Cinque Terre

ผู้ที่สนในศึกษาต่อ

เชิญเที่ยวงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย ไสใหญ่

 

กำหนดการปฐมนิเทศ และกิจกรรมต่างๆที่นักศึกษาใหม่ควรทราบ

กำหนดการปฐมนิเทศ และกิจกรรมต่างๆที่นักศึกษาใหม่ควรทราบ  ดูได้จากไฟล์แนบ

ตัวอย่างการแต่งกายในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 มทร.ศรีวิชัย ไสใหญ่

ตัวอย่างการแต่งกายในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562  สำหรับนักศึกษาใหม่แต่ละคณะ  สามารถเข้าดูได้ที่รูปภาพประกอบ

แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ รอบ 3.1 ประเภทรับตรงอิสระ(ปวช., ปวส.) พื้นที่ไสใหญ่

แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ รอบ 3.1 ประเภทรับตรงอิสระ(ปวช., ปวส.)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย รอบ 1 การรับด้วย Portfolio

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย รอบ 1 การรับด้วย Portfolio

ให้ผู้สมัครที่ผ่านการสอบคัดเลือกและได้ยืนยันสิทธิ์ Clearing House แล้ว ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ได้ที่
http://admission.rmutsv.ac.th/tcas/portfolio.php…

แจ้งผู้สมัคร รอบประเภทสอบตรง (ปวช., ปวส.) เข้าพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562

แจ้งผู้สมัคร รอบประเภทสอบตรง (ปวช., ปวส.) เข้าพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562
ผ่านทาง http://regis2.rmutsv.ac.th/admissionquota/ad_index.php
สำหรับวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่

ประกาศผลการตรวจสอบวุฒิและสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่1 Portfolio (สำหรับ ม.6)

ประกาศผลการตรวจสอบวุฒิและสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่1 Portfolio (สำหรับ ม.6)
ผู้สมัครที่เข้ารับการตรวจสอบวุฒิและสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 1 Portfolio เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบวุฒิและสอบสัมภาษณ์ ระบบTCAS รอบที่1 Portfolio (สำหรับม.6)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบวุฒิและสอบสัมภาษณ์ ระบบTCAS รอบที่1 Portfolio (สำหรับม.6)
ผู้สมัครที่สมัครและชำระเงินค่าสมัคร ระบบTCAS รอบที่1 Portfolio สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบวุฒิ สอบสัมภาษณ์ และสถานที่สอบสัมภาษณ์ได้จากเอกสารแนบ

ประกาศผลสอบ สำหรับผู้สมัครเรียนรอบที่ 1 ประเภทโควตา (วุฒิ ปวช., ปวส.)

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ที่สมัครเรียนรอบที่ 1 ประเภทโควตา สามารถเข้าดูประกาศผลสอบ ได้ที่
http://regis2.rmutsv.ac.th/admissionquota/index_quota.php

แจ้งผู้สมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อรอบประเภทโควตา (รับวุฒิ ปวช. , ปวส.)เข้าพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่สมัครสอบในรอบ ประเภทโควตา สามารถเข้าพิมพ์ใบสมัครสอบได้ที่ลิงค์ด้านล่าง
http://regis2.rmutsv.ac.th/admissionquota/