Cinque Terre

Cinque Terre

ผู้ที่สนในศึกษาต่อ

แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ รอบ 3.1 ประเภทรับตรงอิสระ(ปวช., ปวส.) พื้นที่ไสใหญ่

แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ รอบ 3.1 ประเภทรับตรงอิสระ(ปวช., ปวส.)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย รอบ 1 การรับด้วย Portfolio

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย รอบ 1 การรับด้วย Portfolio

ให้ผู้สมัครที่ผ่านการสอบคัดเลือกและได้ยืนยันสิทธิ์ Clearing House แล้ว ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ได้ที่
http://admission.rmutsv.ac.th/tcas/portfolio.php…

แจ้งผู้สมัคร รอบประเภทสอบตรง (ปวช., ปวส.) เข้าพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562

แจ้งผู้สมัคร รอบประเภทสอบตรง (ปวช., ปวส.) เข้าพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562
ผ่านทาง http://regis2.rmutsv.ac.th/admissionquota/ad_index.php
สำหรับวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่

ประกาศผลการตรวจสอบวุฒิและสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่1 Portfolio (สำหรับ ม.6)

ประกาศผลการตรวจสอบวุฒิและสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่1 Portfolio (สำหรับ ม.6)
ผู้สมัครที่เข้ารับการตรวจสอบวุฒิและสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 1 Portfolio เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบวุฒิและสอบสัมภาษณ์ ระบบTCAS รอบที่1 Portfolio (สำหรับม.6)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบวุฒิและสอบสัมภาษณ์ ระบบTCAS รอบที่1 Portfolio (สำหรับม.6)
ผู้สมัครที่สมัครและชำระเงินค่าสมัคร ระบบTCAS รอบที่1 Portfolio สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบวุฒิ สอบสัมภาษณ์ และสถานที่สอบสัมภาษณ์ได้จากเอกสารแนบ

ประกาศผลสอบ สำหรับผู้สมัครเรียนรอบที่ 1 ประเภทโควตา (วุฒิ ปวช., ปวส.)

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ที่สมัครเรียนรอบที่ 1 ประเภทโควตา สามารถเข้าดูประกาศผลสอบ ได้ที่
http://regis2.rmutsv.ac.th/admissionquota/index_quota.php

แจ้งผู้สมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อรอบประเภทโควตา (รับวุฒิ ปวช. , ปวส.)เข้าพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่สมัครสอบในรอบ ประเภทโควตา สามารถเข้าพิมพ์ใบสมัครสอบได้ที่ลิงค์ด้านล่าง
http://regis2.rmutsv.ac.th/admissionquota/

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

สามารถเลือกประเภทการรับสมัครได้ที่นี่

 

แจ้งการรับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สามารถเลือกประเภทการรับสมัครได้ที่นี่ http://esmart.nstru.ac.th/admis_nstru/

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เปิดรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เปิดรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2562 สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://admission.rmutsv.ac.th/

การลงทะเบียนเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561 ให้ดำเนินการตามที่ระบุในรายละเอียด

#สำหรับนักศึกษาใหม่ ต้องสมัคร E-passport (เริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2561) ก่อนจึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได้ โดยเข้าไปสมัครได้ที่ เว็บไซต์ https://epassport.rmutsv.ac.th *เพื่อป้องกันการลืมรหัสผ่าน แนะนำระบุรหัสผ่านเป็นหมายเลขบัตรประชาชน ถ่ายรูปหรือพริ้นหน้าจอไว้หลังสมัครเสร็จ