Cinque Terre

Cinque Terre

ข่าวประกวดราคา

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องบรรยายแบบ Slope ขนาด 250 ที่นั่ง ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 4

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องบรรยายแบบ Slope ขนาด 250 ที่นั่ง ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 4

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงเวทีอาคารประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) จำนวน 1 งาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงเวทีอาคารประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) จำนวน 1 งาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดโต๊ะเก้าอี้ห้องประชุมพร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ ชุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดโต๊ะเก้าอี้ห้องประชุมพร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ ชุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจอโทรทัศน์สำหรับแสดงสื่อห้องประชุมพร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ เครื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจอโทรทัศน์สำหรับแสดงสื่อห้องประชุมพร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ เครื่อง

ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน

ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2562

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2562

ประกาศร่าง TOR ครุภัณฑ์ประกอบห้องบรรยายแบบ Slope ขนา 250 ที่นั่ง ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 4

ประกาศร่าง TOR ครุภัณฑ์ประกอบห้องบรรยายแบบ Slope ขนา 250 ที่นั่ง ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 4

ประกาศร่าง TOR รถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน

ประกาศร่าง TOR รถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างรถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างรถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน

ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องบรรยายแบบ Slope ขนาด ๒๕๐ ที่นั่ง ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 3

ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องบรรยายแบบ Slope ขนาด ๒๕๐ ที่นั่ง ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 3