Cinque Terre

Cinque Terre

ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุง-ต่อเติมห้องน้ำหอประชุม มทร.ศรีวิชัย วข.นครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) จำนวน 1 งาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุง-ต่อเติมห้องน้ำหอประชุม มทร.ศรีวิชัย วข.นครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) จำนวน 1 งาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562

รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องมัลติมีเดีย จำนวน 1 ชุด

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องมัลติมีเดีย จำนวน 1 ชุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องน้ำ อาคาร 3 มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช(ไสใหญ่) จำนวน 1 งาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องน้ำ อาคาร 3 มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช(ไสใหญ่) จำนวน 1 งาน

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุง-ต่อเติมห้องน้ำหอประชุม มทร.ศรีวิชัย วข.นครศรีธรรมราช(ไสใหญ่) จำนวน 1 งาน

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุง-ต่อเติมห้องน้ำหอประชุม มทร.ศรีวิชัย วข.นครศรีธรรมราช(ไสใหญ่) จำนวน 1 งาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างดครงการรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กและประตูเข้า-ออก (ฝั่งถนนทางเข้าน้ำตกโยง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) จำนวน 1 งาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างดครงการรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กและประตูเข้า-ออก (ฝั่งถนนทางเข้าน้ำตกโยง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) จำนวน 1 งาน

ประกาศร่างTOR ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุง-ต่อเติมห้องน้ำหอประชุม มทร.ศรีวิชัย วข.นครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) จำนวน 1 งาน

ประกาศร่างTOR ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุง-ต่อเติมห้องน้ำหอประชุม มทร.ศรีวิชัย วข.นครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) จำนวน 1 งาน