Cinque Terre

Cinque Terre

ข่าวประกวดราคา

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ

ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ

ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ 

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2562

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2562

ประกาศขายทอดตลาด การจำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพไม่สามารถซ่อมแซมได้ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ

ประกาศขายทอดตลาด การจำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพไม่สามารถซ่อมแซมได้ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ

ประกาศร่าง TOR ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด

ประกาศร่าง TOR ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุง-ต่อเติมห้องน้ำหอประชุม มทร.ศรีวิชัย วข.นครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) จำนวน 1 งาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุง-ต่อเติมห้องน้ำหอประชุม มทร.ศรีวิชัย วข.นครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) จำนวน 1 งาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562

รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562