Cinque Terre

Cinque Terre

ข่าวประกวดราคา

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการป้ายชื่อพระราชทาน อาคารเรียนคณะเทคโนโลยีการจัดการ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) จำนวน ๑ งาน

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการป้ายชื่อพระราชทาน  อาคารเรียนคณะเทคโนโลยีการจัดการ  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)  จำนวน ๑  งาน

ประกาศร่าง TOR โครงการป้ายชื่อพระราชทาน อาคารเรียนคณะเทคโนโลยีการจัดการ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) จำนวน 1 งาน

ประกาศร่าง TOR โครงการป้ายชื่อพระราชทาน อาคารเรียนคณะเทคโนโลยีการจัดการ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) จำนวน 1 งาน

ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ครั้งที่ 3

ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ครั้งที่ 3

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กและประตูเข้า-ออก (ฝั่งถนนทางเข้าน้ำตกโยง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช(ไสใหญ่)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กและประตูเข้า-ออก (ฝั่งถนนทางเข้าน้ำตกโยง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช(ไสใหญ่)

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการป้ายชื่อพระราชทาน อาคารเรียนคณะเทคโนโลยีการจัดการ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) จำนวน 1 งาน

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการป้ายชื่อพระราชทาน อาคารเรียนคณะเทคโนโลยีการจัดการ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) จำนวน 1 งาน

ประกาศร่าง TOR รถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน

ประกาศร่าง TOR รถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน

ประกาศร่าง TOR โครงการรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กและประตูเข้า-ออก (ฝั่งถนนทางเข้าน้ำตกโยง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) จำนวน 1 งาน

ประกาศร่าง TOR โครงการรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กและประตูเข้า-ออก (ฝั่งถนนทางเข้าน้ำตกโยง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) จำนวน 1 งาน

ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน

ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องบรรยายแบบ Slope ขนาด 250 ที่นั่ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องบรรยายแบบ Slope ขนาด 250 ที่นั่ง