Get Adobe Flash player

 

You are here

Home

บุคลากร

แบบฟอร์มคำเสนอขอครุภัณฑ์และโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2562 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่

แบบฟอร์มคำเสนอขอครุภัณฑ์และโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2562 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่

ปฏิทินการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ปฏิทินการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดลำนาว (วัดพ่อท่านไข่ นาถสีโล) ในวันที่ 15 ตุลาคม 2560 ตรงกับแรม 10 ค่ำ เดือน 11 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (เจ้าภาพ)

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดลำนาว (วัดพ่อท่านไข่ นาถสีโล) ในวันที่ 15 ตุลาคม 2560 ตรงกับแรม 10 ค่ำ เดือน 11


 

# กำหนดการทอดกฐินสามัคคี เพื่อสร้างอุโบสถ วัดลำนาว

ณ วัดลำนาว หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบ้านลำนาว จังหวัดนครศรีธรรมราช

---------------------------------------------------------------------------

ขอเชิญข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการทุกท่าน เข้าประชุม ณ ห้องประชุมทางไกล ในวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 ณ พื้นที่ที่ท่านสังกัด (ไสใหญ่, ทุ่งใหญ่)

ตามหนังสือ ที่ ศธ 0584.03/ว2954 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560

เรื่อง เชิญประชุมชี้แจงการจัดทำข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ณ ห้องประชุมทางไกล (Vedio  Conference Room)

   ขอเชิญข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการทุกท่าน เข้าประชุม ณ ห้องประชุมทางไกล ในวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 ณ พื้นที่ที่ท่านสังกัด

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แนวปฏิบัติการแสดงความยินดี และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในงานพิธีพระราชทายปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

Click >>   

ผังงาน ไสใหญ่วิชาการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2560

ผังงาน ไสใหญ่วิชาการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2560

แบบฟอร์มคำเสนอขอรายการครุภัณฑ์ โครงการและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณเงินรายได้ปี 2561

แบบฟอร์มคำเสนอขอรายการครุภัณฑ์ โครงการและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณเงินรายได้ปี 2561

การขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558

การขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต  ภาคการศึกษาที่ 2  ปีการศึกษา  2558

ปฏิทินการศึกษาประจำภารการศึกษาที่ 2/2558

ปฏิทินการศึกษาประจำภารการศึกษาที่ 2/2558

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง งดการเรียนการสอน ตั้งแต่วันที่ 2-8 พฤศจิกายน 2558

                ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง งดการเรียนการสอนเนื่องด้วยการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ปีการศึกษา 2558

Pages