Cinque Terre

Cinque Terre

ข่าวกิจกรรม

พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  

กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่

ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2562

เมื่อวันพุธ ที่ 10 เมษายน พ.ศ.

กิจกรรมพิธีน้อมเกล้าถวายพระพร เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ทรงเจริญพระชนมายุ 64 พรรษา

โดย ผศ.จรัญ ไชยศร ผู้ช่วยอธิการบดีประวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดกรวยธูป-เทียนแพ ถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด และ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา

ร่วมใจปั่น ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 3

งานบริหารกิจการนักศึกษา มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ ดำเนินการจัดโครงการมทร.ศรีวิชัย ร่วมใจปั่น ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 3 ในวันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562 ณ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ โดย รองศาสตราจารย์จารุยา ขอพลอยกลาง รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ รวมไปถึงคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ให้การต้อนรับ หัวหน้าส่ว

กิจกรรมการบรรยายอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด

งานบริหารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ ได้จัดกิจกรรมการบรรยายอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด

ในวันเสาร์ ที่ 2 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่

โครงการปลูกจิตสำนึกรักษ์พลังงาน

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ผศ.วิทยากร ฤทธิมนตรี รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธิเปิดโครงการปลูกจิตสำนึกรักษ์พลังงาน 

กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ "เดินวิ่ง 2019"

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562  คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา พร้อมใจกันออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ "เดิน-วิ่ง2019" ตามนโยบาย ของ ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาว มทร.ศรีวิชัยทุกคน โดยเริ่มต้นด้วยการออกกำลังกาย ซึ่งจะมีผลต่อสุขภาพและสุขภาพใจ และ ผศ.วิทยากร ฤทธิมนตรี รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ให้เกียรติกล่าว

โครงการสร้างสัมพันธ์คณาจารย์ บุคลากร เพื่อสุขภาพและความสามัคคี ประจำปี 2561

โครงการสร้างสัมพันธ์คณาจารย์ บุคลากร เพื่อสุขภาพและความสามัคคี ประจำปี 2561 วันพุธ ที่ 26 ธันวาคม 2561 ณ อาคารหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่

บรรยากาศการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1 รอบโควตา (วุฒิ ปวช. , ปวส.)

วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561 บรรยากาศการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1 รอบโควตา (วุฒิ ปวช. , ปวส.) ณ ห้องประชุมโดม ชั้น 4 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่