Cinque Terre

Cinque Terre

 

ข่าวกิจกรรม

พิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่มและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

ในวันอังคาร ที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 17.30 น.

ประชุมหารือการใช้พื้นที่ของกรมปศุสัตว์

วันพุธ ที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น.

คนดี คนเก่ง คนกล้า และโอกาสสู่สังคมเพื่อพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน

วันศุกร์ ที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น.

พิธีน้อมเกล้าถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันอังคาร ที่ 2 มิถุนายน 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ จัดพิธีน้อมเกล้าถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี นำโดย รองศาสตราจารย์จารุยา ขอพลอยกลาง รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ประธานในพิธี ณ อาคารหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโ

ประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมพิธีน้อมเกล้าถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น.

ประชุมการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

วันอังคาร ที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น.

ประชุมขับเคลื่อนโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร

วันศุกร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 - 12.00 น.