Cinque Terre

Cinque Terre

 

ข่าวกิจกรรม

ประชุมขับเคลื่อนโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร

วันศุกร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 - 12.00 น.

เครือข่าย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันอังคาร ที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช มอบหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือแบบพกพา สเปรย์แอลกอฮอล์ ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช นำโดย รองศาสตราจารย์จารุยา ขอพลอยกลาง รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช คณะผู้บริหาร เป็นตัวแทน ในการมอบ หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือแบบพกพา สเปรย์แอลกอฮอล์ โดยได้รับเกียรติจาก

บริษัท ผาทองทุ่งสง จำกัด สนับสนุนหน้ากากอนามัย เพื่อใช้เฝ้าระวังสุขภาพ ต้านภัยโควิด-19

วันอังคาร ที่ 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.30 น.

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

วันจันทร์ ที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 น.

โครงการพัฒนา ข้อเสนอโครงการเพื่อรองรับนโยบายภาครัฐในการพัฒนาประเทศ ภูมิภาค และมหาวิทยาลัยฯ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ ๑

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการพัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อรองรับนโยบายภาครัฐในการพัฒนาประเทศ ภูมิภาค และมหาวิทยาลัยฯ ระหว่างวันที่ ๙-๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม AB ๓๐๖ ชั้น ๓ สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่  ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ในวันพฤหัสบดี ที่ 9 มกราคม 2563  เวลา 10.30 น. เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.