Cinque Terre

Cinque Terre

ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

วันพฤหัสบดี ที่ 18 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปี 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์ไสใหญ่ ๗๐ ปี นำโดย    รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมและให้การต้อนรับประธานในพิธี โดยได้รับเกียรติจาก     

กิจกรรมสายโยงสัมพันธ์ ประจำปี 2562

วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ จัดกิจกรรมสายโยงสัมพันธ์ ประจำปี 2562 นำโดย รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งในช่วงเช้าบุคลากร ร่วมกันทำบุญตักบาตร และเดินขึ้นน้ำตกโยง เพื่อสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แสดงให้เห

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันศุกร์ ที่ 21 มิถุนายน 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 โดย รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธี ปฐมโอวาทแก่นักศึกษา และบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย" พร้อมด้วยคณะผู้บริหารพบปะกับนักศึกษา ณ หอประชุม วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่

พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  

กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่

ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2562

เมื่อวันพุธ ที่ 10 เมษายน พ.ศ.

กิจกรรมพิธีน้อมเกล้าถวายพระพร เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ทรงเจริญพระชนมายุ 64 พรรษา

โดย ผศ.จรัญ ไชยศร ผู้ช่วยอธิการบดีประวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดกรวยธูป-เทียนแพ ถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด และ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา

ร่วมใจปั่น ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 3

งานบริหารกิจการนักศึกษา มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ ดำเนินการจัดโครงการมทร.ศรีวิชัย ร่วมใจปั่น ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 3 ในวันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562 ณ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ โดย รองศาสตราจารย์จารุยา ขอพลอยกลาง รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ รวมไปถึงคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ให้การต้อนรับ หัวหน้าส่ว

กิจกรรมการบรรยายอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด

งานบริหารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ ได้จัดกิจกรรมการบรรยายอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด

ในวันเสาร์ ที่ 2 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่

โครงการปลูกจิตสำนึกรักษ์พลังงาน

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ผศ.วิทยากร ฤทธิมนตรี รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธิเปิดโครงการปลูกจิตสำนึกรักษ์พลังงาน