Cinque Terre

Cinque Terre

ข่าวกิจกรรม

โครงการสร้างสัมพันธ์คณาจารย์ บุคลากร เพื่อสุขภาพและความสามัคคี ประจำปี 2561

โครงการสร้างสัมพันธ์คณาจารย์ บุคลากร เพื่อสุขภาพและความสามัคคี ประจำปี 2561 วันพุธ ที่ 26 ธันวาคม 2561 ณ อาคารหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่

บรรยากาศการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1 รอบโควตา (วุฒิ ปวช. , ปวส.)

วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561 บรรยากาศการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1 รอบโควตา (วุฒิ ปวช. , ปวส.) ณ ห้องประชุมโดม ชั้น 4 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่

วันสถาปนา 83 ปี ไสใหญ่

วันอาทิตย์ ที่ 23 ธันวาคม 2561 รองศาสตราจารย์จารุยา ขอพลอยกลาง รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรัญ ไชยศร ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วย คณบดีทั้ง 3 คณะ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากร นักศึกษา ร่วมพิธีตักบาตร พีธีทางศาสนา พิธีบวงสรวงพระพิรุณ ไหว้พระภูมิ และกราบสักการะพระพุทธไสยโต เนื่องในวันสถาปนา 83 ปี ไสใหญ่ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่

บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 โควตา (วุฒิ ปวช. , ปวส.)

บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 โควตา (วุฒิ ปวช. , ปวส.) วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่

กิจกรรมวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561

ในวันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561 เวลา 07.00 น. ณ โรงยิมเนเซียมเทศบาลทุ่งสง โดย ผศ.จรัญ ไชยศร ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ มทร.ศรีวิชัย ไสใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561

ประชุมบุคลากรสายผู้สอน/สายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2561

ประชุมบุคลากรสายผู้สอน/สายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2561 วันพุธ ที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ อาคารหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่

พิธีวางพวงมาลาเนื่องใน "วันปิยมหาราช" ประจำปี 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ ได้เข้าร่วมพิธีพิธีวางพวงมาลาเนื่องใน “วันปิยมหาราช” ประจำปี 2561 วันอังคาร ที่ 23 ตุลาคม 2561 ณ สวนสาธารณะสวนหลวง ร.5 ทุ่งสง นครศรีธรรมราช

พิธีวางพวงมาลาเนื่องใน "วันคล้ายวันสวรรคต ร.9" ประจำปี 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 วันเสาร์ ที่13 ตุลาคม 2561 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอทุ่งสง

ตรวจสุขภาพ ครั้งที่ 5 เอกซเรย์ปอดประชาชนโดยรอบเหมืองหิน ผาทองทุ่งสง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ ได้เข้าร่วมพิธีตรวจสุขภาพ ครั้งที่ 5 เอกซเรย์ปอดประชาชนโดยรอบเหมืองหิน ผาทองทุ่งสง วันพฤหัสบดี ที่ 4 ตุลาคม 2561 ณ โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ

งานแสดงกตเวทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561

จากวันที่พากเพียร สู่ วันเกษียณที่ภาคภูมิ วันจันทร์ ที่ 17 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่