Cinque Terre

Cinque Terre

 

ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ

วันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธรรม ชุมพร้อมญาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ และถวายราชสดุดี พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่ พระมหาเจษฎาราชเจ้า รัชกาลที่ 3 “พระบิดาแห่งการแพท

ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาระบบการผลิตและผลผลิตทางการเกษตร

วันที่ 16 ตุลาคม 2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร นามเสน รองอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตรารย์สมคิด ชัยเพชร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

อาจารย์ภานุมาศ สุยบางดำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยรัตภูมิ และคณาจารย์ที่เกี่ยวข้อง

พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

วันอังคาร ที่ 13 ตุลาคม 2532 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด ชัยเพชร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ โรงยิมเนเซี่ยมเทศบาลเมืองทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนค

พิธีเปิดงานประเพณีชักพระอำเภอทุ่งสง ครั้งที่ 18 ประจำปี 2563

วันที่ 3 ตุลาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด ชัยเพชร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีเปิดงานประเพณีชักพระอำเภอทุ่งสง ครั้งที่ 18 ประจำปี 2563 ประธานในพิธี กล่าวเปิดโดย นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวรายงาน โดยว่าที่ร้อยตรีกิตติภพ รอดดอน นายอำเภอทุ่งสง ณ สนามที่ว่าการอำเภอทุ่งสง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งปีนี้มีเรือพนมพระ จากอำเภอท

ครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล "Office 365 เบื้องต้น"

วันอังคาร ที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น.

พิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่มและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

ในวันอังคาร ที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 17.30 น.