Cinque Terre

Cinque Terre

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ติดต่อรับใบแสดงผลการเรียน(ฉบับสมบูรณ์) (มทร.ศรีวิชัย ไสใหญ่)

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2561  ติดต่อรับใบแสดงผลการเรียน(ฉบับสมบูรณ์)  (มทร.ศรีวิชัย ไสใหญ่)  

สำหรับผู้ที่ขึ้นทะเบียนบัณฑิตเรียบร้อยแล้ว  ติดต่อรับใบแสดงผลการเรียนได้ที่  แผนกงานทะเบียนและวัดผล  อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 315 ช่องที่ 3 

แจ้งผู้สำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 ให้เข้าตรวจสอบสถานะและขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต

แจ้งผู้สำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 ให้เข้าตรวจสอบสถานะและขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต

กำหนดการปฐมนิเทศ และกิจกรรมต่างๆที่นักศึกษาใหม่ควรทราบ

กำหนดการปฐมนิเทศ และกิจกรรมต่างๆที่นักศึกษาใหม่ควรทราบ  ดูได้จากไฟล์แนบ

ตัวอย่างการแต่งกายในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 มทร.ศรีวิชัย ไสใหญ่

ตัวอย่างการแต่งกายในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562  สำหรับนักศึกษาใหม่แต่ละคณะ  สามารถเข้าดูได้ที่รูปภาพประกอบ

ปฏิทินการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 มทร.ศรีวิชัย ไสใหญ่

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ติดต่อรับใบแสดงผลการเรียน(ฉบับสมบูรณ์) (มทร.ศรีวิชัย ไสใหญ่)

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (กรณีขึ้นทะเบียนบัณฑิตเรียบร้อยแล้ว)
ติดต่อรับใบแสดงผลการเรียน(ฉบับสมบูรณ์) ได้ ณ แผนกงานทะเบียนและวัดผล อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 315 ช่องที่ 3 
พร้อมนำใบกิจกรรมมายื่นเพื่อรับเอกสาร ได้ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป

แจ้งผู้สำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 มทร.ศรีวิชัย ไสใหญ่

แจ้งผู้สำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ให้เข้าตรวจสอบสถานะและขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต ได้ที่เว็บไซต์ 

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  ไสใหญ่

แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ รอบ 3.1 ประเภทรับตรงอิสระ(ปวช., ปวส.) พื้นที่ไสใหญ่

แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ รอบ 3.1 ประเภทรับตรงอิสระ(ปวช., ปวส.)

ปฏิทินการศึกษาประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 พื้นที่ไสใหญ่

ปฏิทินการศึกษาประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  ไสใหญ่