Cinque Terre

Cinque Terre

ข่าวสมัครงาน-rmutsv

Subscribe to ข่าวสมัครงาน-rmutsv feed
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มทร.ศรีวิชัย - aggregated feeds in category ข่าวรับสมัครงาน
Updated: 49 sec ago

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒

Fri, 08/23/2019 - 11:07

 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่  ๔/๒๕๖๒  คลิกที่นี่

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒

Thu, 08/22/2019 - 11:14

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๖/๒๕๖๒  คลิกที่นี่

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศผลการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒

Fri, 08/09/2019 - 15:31

 ประกาศผลการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ครั้งที่  ๓/๒๕๖๒  คลิกที่นี่

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศผลการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒

Fri, 08/09/2019 - 15:28

 ประกาศผลการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๕/๒๕๖๒  คลิกที่นี่

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒

Mon, 08/05/2019 - 08:49

 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๗/๒๕๖๒  คลิกที่นี่

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒

Fri, 08/02/2019 - 16:06

 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๗/๒๕๖๒  คลิกที่นี่

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้าง จ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา

Wed, 07/31/2019 - 21:10

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้าง จ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา           ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย.docxข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยวิธีการคัดเลือก ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒

Wed, 07/31/2019 - 08:43

 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  โดยวิธีการคัดเลือก  ครั้งที่  ๖/๒๕๖๒  คลิกที่นี่

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 2 อัตรา

Fri, 07/26/2019 - 16:52

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 2  อัตรา  (ตามเอกสารแนบ)

เอกสารแนบ:  CCF_000011.pdfข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ตรัง: ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งช่างไฟฟ้า จำนวน 1 ตำแหน่ง ครั้งที่ 3

Wed, 07/24/2019 - 16:10

ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งช่างไฟฟ้า จำนวน 1 ตำแหน่ง  ครั้งที่ 3

แนบไฟล์เอกสาร:  2. ประกาศรับสมัคร ครั้งที่ 3.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Wednesday, July 24, 2019 - 16:15

รับสมัครงาน-ตรัง: ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งช่างไฟฟ้า จำนวน 1 ตำแหน่ง ครั้งที่ 3

Wed, 07/24/2019 - 16:10

ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งช่างไฟฟ้า จำนวน 1 ตำแหน่ง  ครั้งที่ 3

แนบไฟล์เอกสาร:  2. ประกาศรับสมัคร ครั้งที่ 3.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Wednesday, July 24, 2019 - 16:15

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ภาคการสอบข้อเขียน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒

Mon, 07/22/2019 - 16:34

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ภาคการสอบข้อเขียน  ครั้งที่  ๓/๒๕๖๒ คลิกที่นี่

รับสมัครงาน-ไสใหญ่: ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานจ้างบริการ

Mon, 07/22/2019 - 09:27

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานจ้างบริการ

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศ114.23 KB ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรายชื่อการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒

Fri, 07/19/2019 - 13:39

 ประกาศรายชื่อการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๕/๒๕๖๒  คลิกที่นี่

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ รับสมัครจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 2 อัตรา

Thu, 07/18/2019 - 15:38

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ รับสมัครจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 2  อัตรา (ตามเอกสารแนบ)

เอกสารแนบ:  CCF_000018.pdfข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ไสใหญ่: ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างบริการ พนักงานรับผิดชอบดูแลอาคาร จำนวน 1 ราย พนักงานประจำอาคารสถานที่ จำนวน 1 ราย สังกัดสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช(ไสใหญ่)

Fri, 07/05/2019 - 09:00

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างบริการ พนักงานรับผิดชอบดูแลอาคาร จำนวน 1 ราย พนักงานประจำอาคารสถานที่ จำนวน 1 ราย สังกัดสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช(ไสใหญ่) 

หลักฐานการสมัคร

พนักงานรับผิดชอบดูแลอาคาร จำนวน 1 ราย และ พนักงานประจำอาคารสถานที่ จำนวน 1 ราย

  1.  รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว                                      จำนวน 1      รูป
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                  จำนวน  1      ฉบับ
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน                               จำนวน  1      ฉบับ
  4. สำเนาวุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษาตอนต้น จำนวน 1      ฉบับ

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศ416.6 KB ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-ตรัง: ขยายเวลาประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งช่างไฟฟ้า

Thu, 07/04/2019 - 10:59

วัน - เวลา รับสมัคร                                วันที่  ๔ - ๑๒  กรกฎาคม  ๒๕๖๒

                                                           (ในวัน - เวลาราชการ ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐)

วัน เวลา สถานที่ สอบคัดเลือก                วันที่  ๑๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๒

                                                            ณ  สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก            วันที่  ๒๒  กรกฎาคม  ๒๕๖๒  

แนบไฟล์เอกสาร:  img-190627050449.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Thursday, July 4, 2019 - 08:30 to Friday, July 12, 2019 - 16:30

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชัวคราว ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒

Wed, 07/03/2019 - 13:41

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชัวคราว  ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒  คลิกที่นี่

รับสมัครงาน-ตรัง: ขยายเวลาประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งช่างไฟฟ้า

Wed, 07/03/2019 - 10:23

ขยายเวลาประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งช่างไฟฟ้า  จำนวน  1 ตำแหน่ง

แนบไฟล์เอกสาร:  img-190626043829.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Wednesday, July 3, 2019 - 10:15 to Wednesday, July 10, 2019 - 10:15

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒

Tue, 07/02/2019 - 15:15

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒  คลิกที่นี่