Cinque Terre

Cinque Terre

 

ข่าวสมัครงาน-rmutsv

Subscribe to ข่าวสมัครงาน-rmutsv feed
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มทร.ศรีวิชัย - aggregated feeds in category ข่าวรับสมัครงาน
Updated: 11 min 52 sec ago

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศผลการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

Fri, 05/22/2020 - 08:36

 ประกาศผลการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓  คลิกที่นี่

รับสมัครงาน-ตรัง: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่โครงการวิจัย

Mon, 05/18/2020 - 14:51

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 โดยวิธีการจัดสอบออนไลน์ โดยจะแจ้งเวลาสอบสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล

และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2563

แนบไฟล์เอกสาร:  ประกาศเจ้าหน้าที่โครงการวิจัย-2-ผสาน.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Monday, May 18, 2020 - 14:45 to Friday, June 5, 2020 - 14:45

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ภาคการสอบข้อเขียน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

Wed, 05/13/2020 - 15:23

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ภาคการสอบข้อเขียน  ครั้งที่  ๒/๒๕๖๓ คลิกที่นี่

รับสมัครงาน-ตรัง: มทร.วิทยาเขตตรัง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งช่างเทคนิค

Tue, 05/12/2020 - 13:05

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งช่างเทคนิค สังกัดวิทย์-ประมง

แนบไฟล์เอกสาร:  ผลการสอบช่างเทคนิค (1).pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Tuesday, May 12, 2020 - 13:00 to Monday, May 18, 2020 - 13:00

รับสมัครงาน-ตรัง: ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

Fri, 05/08/2020 - 14:56

วัน เวลาและวิธีการสมัคร

          3.1 เริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 7 – 14 พฤษภาคม 2563 ผู้ประสงค์สมัครสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัคร ได้ที่ www.trang.rmutsv.ac.th/trang  

            3.2  ผู้สมัครอัพโหลดใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐาน(ไฟล์.pdf) ที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้าย มายัง tachchakron.g@rmutsv.ac.th ภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2563

 

ดาวน์โหลดใบสมัคร ในไฟล์ดังแนบ

 

แนบไฟล์เอกสาร:  ใบสมัครจ้างเหมาบริการ และใบเสนอราคา.pdf ประกาศรับสมัคร.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Friday, May 8, 2020 - 15:00 to Tuesday, June 30, 2020 - 15:00

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการรายบุคคล คนงานเกษตรดูแลแผนกงานเพาะเห็ด สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

Thu, 05/07/2020 - 14:09

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการรายบุคคล คนงานเกษตรดูแลแผนกงานเพาะเห็ด สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  เอกสารแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

Fri, 05/01/2020 - 16:13

 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ คลิกที่นี่

รับสมัครงาน-ไสใหญ่: รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์

Fri, 05/01/2020 - 11:53

รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize รับสมัครอาจารย์บัญชี ป.โท.pdf132.91 KB ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

Thu, 04/30/2020 - 14:49

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่  ๒/๒๕๖๓ คลิกที่นี่

รับสมัครงาน-ตรัง: มทร.วิทยาเขตตรัง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งช่างเทคนิค

Wed, 04/29/2020 - 13:58

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่งช่างเทคนิค สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

แนบไฟล์เอกสาร:  รายชื่อผู้มีสิทสอบ-ช่างเทคนิค1.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Wednesday, April 29, 2020 - 14:00 to Friday, May 8, 2020 - 14:00

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ภาคการสอบข้อเขียน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

Mon, 04/20/2020 - 16:31

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ภาคการสอบข้อเขียน  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๓

read more

รับสมัครงาน-ตรัง: มทร.วิทยาเขตตรัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา

Fri, 04/17/2020 - 15:03

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ช่างเทคนิค สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง จำนวน 1 อัตรา

สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ ทางเว็บไซต์  job.rmutsv.ac.th  เท่านั้น  เริ่มสมัครตั้งแต่วันที่ 20 - 24 เม.ย. 63 ตามขั้นตอนในเว็บไซต์ 

แนบไฟล์เอกสาร:  ช่างเทคนิค.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Friday, April 17, 2020 - 15:00 to Saturday, April 25, 2020 - 15:00

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

Fri, 04/17/2020 - 14:57

 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวครั้งที่ ๒/๒๕๖๒   คลิกที่นี่

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

Fri, 04/03/2020 - 15:41

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่  ๑/๒๕๖๓  คลิกที่นี่

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศผลการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

Fri, 03/20/2020 - 14:21

 ประกาศผลการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๓  คลิกที่นี่

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

Fri, 03/13/2020 - 17:37

 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๓  คลิกที่นี่

รับสมัครงาน-ตรัง: ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ จำนวน 5 อัตรา

Thu, 03/12/2020 - 15:58

วันเวลารับสมัคร   ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม - 24 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ)

วัน เวลา สถานที่ สอบคัดเลือก  วันพฤหัสบดี ที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องสำนักงานผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

 

แนบไฟล์เอกสาร:  ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Friday, March 13, 2020 - 08:30 to Wednesday, March 25, 2020 - 16:45

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ภาคการสอบข้อเขียน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

Wed, 03/11/2020 - 16:26

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ภาคการสอบข้อเขียน  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๓  คลิกที่นี่