Cinque Terre

Cinque Terre

ข่าวสมัครงาน-rmutsv

Subscribe to ข่าวสมัครงาน-rmutsv feed
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มทร.ศรีวิชัย - aggregated feeds in category ข่าวรับสมัครงาน
Updated: 39 sec ago

รับสมัครงาน-ไสใหญ่: ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างบริการ นักวิชาการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ สาขาประมง จำนวน 1 งาน

Wed, 04/24/2019 - 10:22

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างบริการ นักวิชาการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์  สาขาประมง จำนวน  1 งาน

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศ300.57 KB ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-ตรัง: ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Thu, 04/18/2019 - 11:44

ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ภายในส่วนงานวิชาการและวิจัย วิทยาลัยการโรงแรมฯ

วัน - เวลา รับสมัคร                                   17 – 23  เมษายน  2562(ในวัน-เวลา ราชการ 08.30 – 16.30 น.)

วัน เวลา สถานที่ สอบคัดเลือก                   วันที่  24 เมษายน 2562  เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก            วันที่  29  เมษายน  2562

รายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงาน ในวันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น.

คุณสมบัติของผู้เสนอการรับจ้าง

  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีการศึกษา หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
แนบไฟล์เอกสาร:  ประกาศรับสมัคร วิทยาลัยการโรงแรมฯ.PDFข่าวสมัครงาน/ผลDate: Wednesday, April 17, 2019 - 11:45 to Friday, May 3, 2019 - 11:45

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

Fri, 04/05/2019 - 14:06

                           วิทยาเขตนครศรีธรรมราช มทร.ศรีวิชัย อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช  ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

เอกสารแนบ:  รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศ เลื่อนวันสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

Mon, 04/01/2019 - 15:34

             วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช  ประกาศ เลื่อนวันสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

เอกสารแนบ:  รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

Mon, 04/01/2019 - 14:49

                         ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

เอกสารแนบ:  รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศผลการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒

Fri, 03/29/2019 - 14:05

 ประกาศผลการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๓/๒๕๖๒  คลิกที่นี่

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศผลการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

Fri, 03/29/2019 - 14:03

 ประกาศผลการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๒/๒๕๖๒  คลิกที่นี่

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศผลการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

Fri, 03/29/2019 - 14:01

 ประกาศผลการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๒  คลิกที่นี่

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด จำนวน 1 อัตรา

Fri, 03/29/2019 - 08:49

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด จำนวน 1 อัตรา (ตามเอกสารแนบ)

เอกสารแนบ:  CCF_000004.pdfข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด จำนวน 1 อัตรา

Wed, 03/27/2019 - 15:50

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด จำนวน 1 อัตรา  (ตามเอกสารแนบ)

เอกสารแนบ:  CCF_000001.pdfข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ตรัง: ผลการพิจารณาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์

Wed, 03/27/2019 - 13:59

ทั้งนี้ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องมาทำสัญญาจ้างโดยนำเงินสด จำนวน 5 % (2,505.00 บาท) ของค่าจ้างทั้งหมด

เพื่อค้ำประกันสัญญาในวันจันทร์ที่  1 เมษายน  2562  เวลา 08.00 น.

ณ หน่วยพัสดุ งานการคลังอาคารสำนักงานวิทยาเขตตรัง พร้อมนำสำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาสิเกา 1 ฉบับ

แนบไฟล์เอกสาร:  ประกาศผลรับสมัคร.PDFข่าวสมัครงาน/ผลDate: Wednesday, March 27, 2019 - 14:00

รับสมัครงาน-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การจ้างเหมาบริการพนักงานดูแลอาคารและสถานที่ จำนวน 1 คน

Wed, 03/27/2019 - 12:52

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การจ้างเหมาบริการพนักงานดูแลอาคารและสถานที่ จำนวน 1 คน 

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ภาคการสอบข้อเขียน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

Fri, 03/22/2019 - 14:09

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ภาคการสอบข้อเขียน  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๒  คลิกที่นี่

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ รับสมัครจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด จำนวน 1 อัตรา

Tue, 03/19/2019 - 17:03

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ รับสมัครจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด จำนวน 1 อัตรา (ตามเอกสารแนบ)

เอกสารแนบ:  CCF_000001.pdfข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ตรัง: ผลการพิจารณาจ้างเหมาบริการ สถาบันทรัพยากรธรรมชาติฯ และวิทยาลัยการโรงแรมฯ

Tue, 03/19/2019 - 15:09

ทั้งนี้ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องมาทำสัญญาจ้างโดยนำเงินสด จำนวน 5 % ของค่าจ้างทั้งหมด
เพื่อค้ำประกันสัญญาในวันจันทร์ที่ 1  เมษายน  2562  เวลา 08.30 น. ณ หน่วยพัสดุ งานการคลัง อาคารสำนักงานวิทยาเขตตรัง พร้อมนำสำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาสิเกา 1 ฉบับ

  • หลักค้ำประกันสัญญาตามตำแหน่งดังนี้

สังกัดสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  1. ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป, ผู้ปฏิบัติงานบริหาร                          จำนวน  2,505 บาท/คน

    ผู้ปฏิบัติงานประมง, ผู้ปฏิบัติงานสวนสัตว์,            

    ผู้ปฏิบัติงานประจำอาคารบ่อพักฟื้นสัตว์น้ำขนาดใหญ่         

  1. ผู้ปฏิบัติงานประจำอาคารแสดงความสามารถสัตว์น้ำ          จำนวน  2,756 บาท/คน

สังกัดวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

  1. เจ้าหน้าที่ประจำงานพัฒนานักศึกษา                           จำนวน  4,152 บาท/คน
แนบไฟล์เอกสาร:  ผลการพิจารณาคุณสมบัติ.PDFข่าวสมัครงาน/ผลDate: Tuesday, March 19, 2019 - 15:00 to Friday, April 5, 2019 - 15:00

รับสมัครงาน-ตรัง: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง รายชื่อผู้มีสิิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์

Tue, 03/19/2019 - 13:08

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาภาษาต่างประเทศ

แนบไฟล์เอกสาร:  อ.ตปท.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Tuesday, March 19, 2019 - 13:00 to Saturday, March 23, 2019 - 13:00

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

Mon, 03/18/2019 - 16:21

              ด้วยวิทยาเขตนครศรีธรรมราช  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

เอกสารแนบ:  รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรร ภาคการสอบภาษาอังกฤษ และภาคการสอบข้อเขียน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒

Fri, 03/15/2019 - 11:58

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรร  ภาคการสอบภาษาอังกฤษ  และภาคการสอบข้อเขียน  ครั้งที่  ๓/๒๕๖๒  คลิกที่นี่