Cinque Terre

Cinque Terre

ข่าวประชาสัมพันธ์-มหาวิทยาลัยฯ

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์-มหาวิทยาลัยฯ feed
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มทร.ศรีวิชัย - aggregated feeds in category ข่าวประชาสัมพันธ์
Updated: 12 min 29 sec ago

ประชาสัมพันธ์-ตรัง: ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Thu, 04/18/2019 - 11:44

ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ภายในส่วนงานวิชาการและวิจัย วิทยาลัยการโรงแรมฯ

วัน - เวลา รับสมัคร                                   17 – 23  เมษายน  2562(ในวัน-เวลา ราชการ 08.30 – 16.30 น.)

วัน เวลา สถานที่ สอบคัดเลือก                   วันที่  24 เมษายน 2562  เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก            วันที่  29  เมษายน  2562

รายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงาน ในวันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น.

คุณสมบัติของผู้เสนอการรับจ้าง

  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีการศึกษา หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
แนบไฟล์เอกสาร:  ประกาศรับสมัคร วิทยาลัยการโรงแรมฯ.PDFข่าวสมัครงาน/ผลDate: Wednesday, April 17, 2019 - 11:45 to Friday, May 3, 2019 - 11:45

ประชาสัมพันธ์-สถาบันทรัพยากรธรรมชาติฯ: สทส. คว้ารางวัลชนะเลิศการออกแบบสัญลักษณ์งานกีฬา มทร. ครั้งที่ 12

Thu, 04/11/2019 - 09:18

นายจักรพันธ์ คงนคร ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดการออกแบบสัญลักษณ์กีฬา มทร.ศรีวิชัย ครั้งที่ 12

ข่าวกิจกรรมDate: Thursday, April 11, 2019 - 09:15

ประชาสัมพันธ์-สำนักวิทยบริการฯ: สำนักวิทยบริการฯ ประกาศ ปรับปรุงระบบเครือข่ายแกนหลักและขยายเส้นทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

Mon, 03/25/2019 - 09:35

    ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะทำการปรับปรุงระบบเครือข่ายแกนหลักและขยายเส้นทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต   ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 17.00 - 23.30 น.  ซึ่งจะทำให้ไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ในช่วงเวลาดังกล่าว ทุกวิทยาเขต   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกในการใช้งานช่วงเวลาดังกล่าว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ 25 มีนาคม 2562
 

ประชาสัมพันธ์-สถาบันทรัพยากรธรรมชาติฯ: เชิญชวนส่งผลงานประกวดสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรม ชิงเงินรางวัลรวม 100,000 บาท

Tue, 03/19/2019 - 13:48

สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ขอเชิญชวนบุคลากร เจ้าหน้าที่ นักศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยฯ ร่วมส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 10 มิถุนายน 2562 สอบถามเพิ่มเติมโทร 08 9866 4815 ,08 8830 5687 

https://aqtrang.nrei.rmutsv.ac.th/ruts_energysaving/

ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมDate: Tuesday, March 19, 2019 - 13:30

ประชาสัมพันธ์-งานวิเทศสัมพันธ์: ประชาสัมพันธ์การจัดประชุม "PIM 9th National and 2nd International Conference"

Thu, 03/14/2019 - 15:09
       ด้วยสถาบันการจัดการบัญญาภิวัฒน์ มีหนังสือประชาสัมพันธ์มายังมหาวิทยาลัยฯ เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดประชุม "PIM 9th National and 2nd International Conference" ในวันที่ 5 กรกฏาคม 2562 ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามลิงค์ด้านล่าง

ประชาสัมพันธ์-กองพัฒนานักศึกษา: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การเสนอราคาซื้อเบี้ยประกันอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษาเป็นหมู่คณะ ประจำปีการศึกษา 2562

Thu, 03/14/2019 - 14:43

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การเสนอราคาซื้อเบี้ยประกันอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษาเป็นหมู่คณะ ประจำปีการศึกษา 2562

read more

ประชาสัมพันธ์-สำนักวิทยบริการฯ: สำนักวิทยบริการฯ ประกาศ ปรับปรุงระบบเครือข่ายแกนหลัก มทร.ศรีวิชัย

Wed, 02/20/2019 - 09:58

     ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะทำการปรับปรุงระบบเครือข่ายแกนหลัก  ในวันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17.00 - 21.00 น.  ซึ่งจะทำให้ไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ในช่วงเวลาดังกล่าว ทุกวิทยาเขต 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกในการใช้งานช่วงเวลาดังกล่าว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

ประชาสัมพันธ์-สำนักวิทยบริการฯ: สำนักวิทยบริการฯ แจ้งกำหนดการปรับปรุงเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Mon, 02/18/2019 - 16:23

       สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้งกำหนดการปรับปรุงเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระหว่าง วันที่ 18-22 กุมภาพันธ์  2562
 

ประชาสัมพันธ์-กองกลาง: ประกาศ เรื่อง การหาผู้ประกอบการน้ำดื่ม RUTS

Mon, 02/18/2019 - 09:23

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีความประสงค์จะประกาศหาผู้ประกอบการน้ำดื่ม RUTS สำหรับรายละเอียดตามเอกสารแนบ

read more