Cinque Terre

Cinque Terre

 

ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลขอบข้อเขียน อาจารย์ บัญชี

ประกาศผลข้อเขียนอาจารย์บัญชี

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ผลการสรรหาข้อเขียน อ.บัญชี 1.pdf106.97 KB ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งวิชาการ) โดยวิธีการคัดเลือก ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔

 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งวิชาการ)  โดยวิธีการคัดเลือก 

ครั้งที่  ๔/๒๕๖๔  คลิกที่นี่

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร และสถานที่การสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร  และสถานที่การสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ครั้งที่  ๓/๒๕๖๔  คลิ๊กที่นี่

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศผลผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ คร้ังที่ 1/2564

                    วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นทุ่งใหญ่ ครั้งที่ 1/2564

เอกสารแนบ:  รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศแก้ไขเลขที่ตำแหน่งผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ภาคการสอบข้อเขียน คร้ังที่ 1/2564

                        วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ประกาศแก้ไขเลขที่ตำแหน่งผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ภาคการสอบข้อเขียน คร้ังที่ 1/2564

เอกสารแนบ:  รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง เรียกผู้ผ่านการขึ้นบัญชีสำรองรายงานตัวและจัดทำสัญญาจ้างเหมาบริการ (เพิ่มเติม) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง เรียกผู้ผ่านการขึ้นบัญชีสำรองรายงานตัวและจัดทำสัญญาจ้างเหมาบริการ (เพิ่มเติม) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1 มหาวิท

read more

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศผลก่ารสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยวิธีการคัดเลือก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

 ประกาศผลก่ารสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  โดยวิธีการคัดเลือก  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๔ คลิกที่นี่