Cinque Terre

Cinque Terre

 

ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงาานขับรถยนต์ 1 อัตรา

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงาานขับรถยนต์ 1 อัตรา ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  เอกสารแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓  คลิกที่นี่

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง วิทยาเขตนครศรีธรรมราช คร้ังที่ 5/2563

 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและการเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ภาคการประเมินความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง  ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้  

เอกสารแนบ:  รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ตรัง: ประกาศผลการพิจารณาจ้างเหมาบริการ 2 ตำแหน่ง สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

 

1. ประกาศผลการพิจารณาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จำหน่ายผลผลิต

2. ประกาศผลการพิจารณาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานประมงพื้นฐาน

แนบไฟล์เอกสาร:  ประกาศผล-ตำแหน่ง-เจ้าหน้าที่จำหน่ายผลผลิต.pdf ประกาศผล-ตำแหน่ง-พนักงานประมงพื้นฐาน.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Thursday, October 29, 2020 - 14:45