Get Adobe Flash player

 

ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

ด้วย มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  จำนวน 1 อัตรา  ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  เอกสารแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

ด้วย มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  จำนวน 1 อัตรา  ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  เอกสารแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ตรัง: ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ประจำวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

ผู้สนใจรับเอกสารได้ที่ หน่วยพัสดุ งานการคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

วันเวลารับสมัคร   ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม จนถึง วันที่ 20 มีนาคม 2561

แนบไฟล์เอกสาร:  2.ประกาศรับสมัคร วิทยาลัย.PDFข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสมัครงาน/ผลDate: Wednesday, March 14, 2018 - 17:00

รับสมัครงาน-ไสใหญ่: รับสมัครอาจารย์การเงิน

รับสมัครอาจารย์การเงิน

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize การเงิน.doc 14.pdf191.99 KB ข่าวสมัครงาน

รับสมัครอาจารย์การเงิน

รับสมัครอาจารย์การเงิน

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize การเงิน.doc 14.pdf191.99 KB ข่าวสมัครงาน

สมัครงาน-ขนอม: วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา

เอกสารประกอบ:  เอกสารประกอบ ใบสมัคร

รับสมัครงาน-ไสใหญ่: รับสมัครอาจารย์การเงิน

รับสมัครอาจารย์การเงิน

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize การเงิน.doc 13.pdf192.04 KB ข่าวสมัครงาน

รับสมัครอาจารย์การเงิน

รับสมัครอาจารย์การเงิน

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize การเงิน.doc 13.pdf192.04 KB ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 7 อัตรา

ด้วย มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 7 อัตรา  ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  เอกสารแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 7 อัตรา

ด้วย มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 7 อัตรา  ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  เอกสารแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ตรัง: รับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการ 16 อัตรา

ผู้สนใจขอรับเอกสารได้ที่ หน่วยพัสดุ งานการคลัง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม จนถึง วันที่ 15 มีนาคม 2561 (ในวันเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น.)

แนบไฟล์เอกสาร:  2.ประกาศรับสมัคร 16 ตำแหน่ง.pdfข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสมัครงาน/ผลDate: Friday, March 9, 2018 - 10:15 to Friday, March 30, 2018 - 10:15

รับสมัครงาน-ตรัง: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ต.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานวิทยาเขตตรัง

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  สังกัดสำนักงานวิทยาเขตตรัง จำนวน 1 อัตรา

แนบไฟล์เอกสาร:  ต.จนท(หอพัก).pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Friday, March 9, 2018 - 11:30 to Thursday, March 29, 2018 - 11:30

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง คณะสัตวแพทยศาสตร์

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์

เอกสารแนบ:  รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๒/๒๕๖๑  คลิ๊กที่นี่

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเข้ารับเป็นลูกจ้างชั่วคราว  คณะสัตวแพทยศาสตรฺ์

เอกสารแนบ:  รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง คณะเกษตรศาสตร์

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะเกษตรศาสตร์

เอกสารแนบ:  รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ตรัง: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำคณะวิทย์-ประมง

แนบไฟล์เอกสาร:  ประกันประมง (1).pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Friday, February 16, 2018 - 17:00 to Friday, February 23, 2018 - 17:00

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว

 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว  จำนวน  ๕  อัตรา  คลิกที่นี่

-ใบสมัคร

Pages