Get Adobe Flash player

 

ข่าวสมัครงาน

มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ไสใหญ่ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ไสใหญ่ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize นักวิชาการคอม.pdf119.59 KB ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-ไสใหญ่: รับสมัครนักวิชาการคอม

รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize นักวิชาการคอม.pdf119.59 KB ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว คณะสัตวแพทยศาสตร์

              วิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์

เอกสารแนบ:  รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศผลผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ คณะสัตวแพทยศาสตร์

       ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ครั้งที่ 4 คณะสัตวแพทยศาสตร์

เอกสารแนบ:  รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ พนักงานทำความสะอาด จำนวน 1 งาน ครั้งที่ 2

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ พนักงานทำความสะอาด จำนวน 1 งาน ครั้งที่ 2

หลักฐานสมัคร

1.  รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว   จำนวน   1    รูป 

2. สำเนาวุฒิการศึกษาระดับชั้นประถมต้น     จำนวน   1 ฉบับ

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน 1 ฉบับ

4. สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน 1 ฉบับ

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศรับสมัคร474.73 KB ข่าวสมัครงาน

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา

รับสมัครอาจารย์การเงิน

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize การเงิน.pdf192.25 KB ข่าวสมัครงาน

มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ไสใหญ่ ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ไสใหญ่ ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize พนง ขับรถ คอม 2 ตำแหน่ง.pdf85.09 KB ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว คณะสัตวแพทยศาสตร์

              ตามที่วิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ประกาศ       รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์   มีผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ดังนี้ เอกสารแนบ:  รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ตรัง: ประกาศผลการพิจารณาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บำรุงรักษาประจำศูนย์ฝึกทักษะฯ

ประกาศผลการพิจารณาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บำรุงรักษาประจำศูนย์ฝึกทักษะฯ

แนบไฟล์เอกสาร:  img-170801154933.pdfข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสมัครงาน/ผลDate: Tuesday, August 1, 2017 - 15:45 to Thursday, August 31, 2017 - 15:45

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ สนง วข 2 อัตรา_.pdf81.18 KB ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ เป็นพนักงานราชการทั่วไป คณะสัตวแพทยศาสตร์

               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้  

เอกสารแนบ:  รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศผลสอบคัดเลือก ลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี จำนวน ๑ อัตรา

ด้วย  มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศผลสอบคัดเลือก ลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี จำนวน ๑ อัตรา  ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  เอกสารแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศผลสอบคัดเลือก ลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี จำนวน ๑ อัตรา

ด้วย  มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศผลสอบคัดเลือก ลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี จำนวน ๑ อัตรา  ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  เอกสารแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศผลสอบคัดเลือก ลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี จำนวน ๑ อัตรา

ด้วย  มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศผลสอบคัดเลือก ลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี จำนวน ๑ อัตรา  ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  เอกสารแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี จำนวน ๑ อัตรา

ด้วย มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี จำนวน ๑ อัตรา ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  เอกสารแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ตรัง: ประกาศผลการพิจารณาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำงานพัฒนานักศึกษา

ประกาศผลการพิจารณาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำงานพัฒนานักศึกษา

แนบไฟล์เอกสาร:  img-170720102258.pdfข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสมัครงาน/ผลDate: Thursday, July 20, 2017 - 11:15

Pages