Cinque Terre

Cinque Terre

 

ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว

                    ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว  จำนวน 6 อัตรา  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

เอกสารแนบ:  รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ตรัง: ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จ้างเหมาบริหาร 63 อัตรา

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จ้างเหมาบริหาร 63 อัตรา

แนบไฟล์เอกสาร:  ประกาศ63อัตรา.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Wednesday, September 16, 2020 - 16:15

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน คร้ังที่ 2/2563

                   ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  มีความประสงค์  จะรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา 

เอกสารแนบ:  รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง รับสมัครจ้างเหมาบริการพนักงาน จำนวน 76 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2564

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง รับสมัครจ้างเหมาบริการพนักงาน จำนวน 76 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2564

รับสมัครงาน-ตรัง: ประกาศรับสมัครจ้าเหมาบริการรายบุคคล จำนวน 63 อัตรา

ประกาศรับสมัครจ้าเหมาบริการรายบุคคล จำนวน  63 อัตรา

แนบไฟล์เอกสาร:  ประกาศจ้างเหมาบริการ.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Thursday, September 10, 2020 - 16:00

รับสมัครงาน-ไสใหญ่: รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๑ อัตรา

รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเละเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize อาจารย์บัญชี.pdf133.73 KB ข่าวสมัครงาน

รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๑ อัตรา

รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเละเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize อาจารย์บัญชี.pdf133.73 KB ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-ตรัง: ประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติจ้างเหมาบริการ (COVID-19)

ประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติจ้างเหมาบริการ (COVID-19)

แนบไฟล์เอกสาร:  ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Thursday, August 6, 2020 - 15:00

รับสมัครงาน-ตรัง: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์จ้างเหมาบริการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์จ้างเหมาบริการ 

แนบไฟล์เอกสาร:  ประกาศรายชื่อ.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Tuesday, August 4, 2020 - 17:15