Cinque Terre

Cinque Terre

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์-สำนักวิทยบริการฯ: ประชาสัมพันธ์ การลงทะเบียนซิม ด้วยระบบยืนยันผู้ใช้งาน สำหรับผู้ใช้บริการมือถือในพื้นที่ชายแดนภาคใต้


   ตามประกาศของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อรักษาความปลอดภัยของผู้ใช้บริการโทรศัพท์มือถือ และป้องกันการปลอมแปลง สวมสิทธิ์  จึงขอความร่วมมือผู้ใช้บริการมือถือทุกเครือข่ายทั้งระบบรายเดือนและเติมเงินที่ใช้งานอยู่ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ได้แก่ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาสและ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา (นาทวี จะนะ เทพา และสะบ้าย้อย) ติดต่อลงทะเบียนซิมกับผู้ให้บริการ ด้วยระบบยืนยันผู้ใช้งานและยืนยันการใช้งานในพื้นที่ฯ ภายใน 31 ต.ค. 62 นี้ เพื่อให้ใช้งานโทรศัพท์ในพื้นที่ได้ต่อเนื่อง  โดยซิมที่ไม่ลงทะเบียนจะไม่สามารถใช้งานในพื้นที่ได้หลังจากวันที่กำหนด 

ประชาสัมพันธ์-ไสใหญ่: ประกาศขายทอดตลาด การจำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพไม่สามารถซ่อมแซมได้ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ

ประกาศขายทอดตลาด การจำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพไม่สามารถซ่อมแซมได้ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศ727.96 KB ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวประกวดราคา

ประกาศขายทอดตลาด การจำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพไม่สามารถซ่อมแซมได้ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ

ประกาศขายทอดตลาด การจำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพไม่สามารถซ่อมแซมได้ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศ727.96 KB ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวประกวดราคา

ผังเส้นทางจราจรและที่จอดรถ ภายในวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่ สำหรับวันฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 21-22 กันยายน 2562

#ประชาสัมพันธ์ ผังเส้นทางจราจรและที่จอดรถ ภายในวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่
สำหรับวันฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 21-22 กันยายน 2562

ขอบคุณข้อมูลจาก : เพจ PR มทร.ศรีวิชัย ไสใหญ่

https://www.facebook.com/1487627371497738/photos/a.1844346185825853/2344788909114909/?type=3&theater

ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษาบุคลากร

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง งดการเรียนการสอนเนื่องด้วยงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เรื่อง งดการเรียนการสอนเนื่องด้วยงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561
ในวันที่ 24 และ 26 กันยายน 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษาบุคลากร

แจ้งนักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2561ติดต่อขอรับใบรับรองสำเร็จการศึกษา (ใบรับรองสภา)

แจ้งนักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ติดต่อขอรับใบรับรองสำเร็จการศึกษา (ใบรับรองสภา) ได้ตั้งแต่ 17 กันยายน 2562 เป็นต้นไป
โดยติดต่อขอรับได้ ณ แผนกงานทะเบียนและวัดผล อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 315 ช่องที่ 3
 

#การรับเอกสาร

- กรณีรับด้วยตนเอง สามารถติดต่อรับได้เลย

- กรณีรับแทน ต้องใช้เอกสารดังนี้

1. สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของเอกสาร (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับแทน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

3. หนังสือมอบอำนาจ (สามารถพริ้น หรือค้นหาฟอร์มได้จาก Google)

ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา

ประชาสัมพันธ์-สำนักวิทยบริการฯ: แจ้งปัญหาการใช้งาน อินเทอร์เน็ต ขัดข้อง ในวันจันทร์ ที่ 16 กันยายน 2562


        ประกาศจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เนื่องจากวันที่ 15 กันยายน 2562  วงจรเชื่อมต่อเส้นทางอินเทอร์เน็ตระหว่าง มหาวิทยาลัยฯ กับ UniNet เกิดขัดข้อง สาย Fiber Optic ขาด  ส่งผลให้การใช้งานอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยฯ ขาออกต่างประเทศ ช้าลง และเข้าได้บ้างบางเว็บไซต์  
   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวก
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสาารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วันที่ 16 กันยายน 2562
 

ประชาสัมพันธ์-สำนักวิทยบริการฯ: แจ้งปัญหาการใช้งาน อินเทอร์เน็ต ขัดข้อง ในวันจันทร์ ที่ 9 กันยายน 2562


           ประกาศจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เนื่องจากวันที่ 8 กันยายน 2562  อุปกรณ์ของ Uninet ชำรุด ทำให้วงจรเชื่อมต่อเส้นทางอินเทอร์เน็ตระหว่าง มหาวิทยาลัยฯ กับ UniNet เกิดขัดข้อง  ส่งผลให้การใช้งานอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยฯ ช้าลง และเข้าได้บ้างบางเว็บไซต์
 

ประกาศเชิญชวนให้ใช้พื้นที่เพื่อจำหน่ายดอกไม้วันซ้อมรับปริญญาบัตร

ประกาศเชิญชวนให้ใช้พื้นที่เพื่อจำหน่ายดอกไม้วันซ้อมรับปริญญาบัตร

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศ146.54 KB ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบการทดสอบสมรรถนะทางด้านภาษาต่างประเทศ ครั้งที่ 4 ในวันอาทิตย์ ที่ 18 สิงหาคม 2562

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบการทดสอบสมรรถนะทางด้านภาษาต่างประเทศ ครั้งที่ 4 ในวันอาทิตย์ ที่ 18 สิงหาคม 2562

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ-RUTS-TEST-4.pdf492.74 KB ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา

ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ไสใหญ่

 

แจ้งนักศึกษาสามารถเข้าตรวจสอบตารางสอบออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ http://saiyai.rmutsv.ac.th/academic/schedule

กรณีที่มีปัญหาให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 23  สิงหาคม 2562 เท่านั้น

ภายในวันและเวลาราชการ (จันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ)

สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ ห้อง 315 ช่องบริการที่ 4 อาคาร 3 ชั้น 1 แผนกงานบริหารวิชาการและวิจัย  075-329587 , 075-773132 ต่อ 141

ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา

ประชาสัมพันธ์-สำนักวิทยบริการฯ: สพธอ. ขอเชิญมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการรายงานผลการสำรวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทย ปี 2562


    สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ สพธอ.  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดทำการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2562 โดยในส่วนของคำถามพิเศษประจำปีนี้มุ่งเน้นสำรวจเรื่องความรู้ความเข้าใจในดิจิทัลไอดี เพื่อให้ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำข้อมูลไปใช้ในการกำหนดนโยบาย และสร้างความรู้ความเข้าใจในการพิสูจน์ และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลแก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงประโยชน์ สามารถใช้งานระบบพิสูจน์ และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

เชิญเที่ยวงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย ไสใหญ่

 

SCIENCE WEEK 2019
เชิญเที่ยวงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562
#เล่นแบบไทยสไตล์วิทย์
>>>ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2562
ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
ติดตามรายละเอียดผ่านทางเว็บไซต์
http://scitech.rmutsv.ac.th/scienceweek/
***พบกับกิจกรรมมากมาย***
-นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
-นิทรรศการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช #พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย และ #พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย
-กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านแบบไทยสไตล์วิทย์
-กิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-การประกวดแข่งขัน
-การบรรยายพิเศษ
-การแข่งขันทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
@SCITECHRUTS

ข่าวประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนในศึกษาต่อนักศึกษาบุคลากร

การจัดการด้านพลังงาน มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่