Cinque Terre

Cinque Terre

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัท ไทยเบฟเวอเรท จำกัด(มหาชน)พร้อมคณะ มอบเอทิลแอลกอฮอล์ 72%

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ พร้อมด้วยผู้บริหาร ให้การต้อนรับ
คุณวัฒนา ประชุมรัตน์ ผู้จัดการศูนย์กระจายสินค้าภูมิภาคทุ่งสง บริษัท ไทยเบฟเวอเรท จำกัด(มหาชน)พร้อมคณะ
และเป็นตัวแทนส่งมอบเอทิลแอลกอฮอล์ 72% เพื่อใช้ประโยชน์แก่คณะเทคโนโลยีการจัดการ

โครงการ "เทคนิคการวิเคราะห์และอภิปรายผลงานวิจัย"

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ 
เป็นประธานเปิดโครงการ "เทคนิคการวิเคราะห์และอภิปรายผลงานวิจัย" โดย คุณปิยภรณ์ คงศรีทอง  กล่าวรายงาน 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจในวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพทุกขั้นตอนและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพได้อย่างถูกต้องและให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน ซึ่งมีอาจารย์และบุคลากรคณะเทคโนโลยีการจัดการเข้าร่วมจำนวน 40 คน
รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรไทย ศิริสาธิตกิจ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมัคร แก้วสุกแสง คณะ เทคโนโลยีและพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดพัทลุง
บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการวิเคราะห์และอภิปรายผลงานวิจัย

แจ้งนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 3 (ภาคฤดูร้อน) ปีการศึกษา 2562 มทร.ศรีวิชัย ไสใหญ่ ขึ้นทะเบียนบัณฑิตได้ตั้งแต่วันที่ 29 มิ.ย. -10 ก.ค. 63 

***แจ้งนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2562 มทร.ศรีวิชัย ไสใหญ่ ขึ้นทะเบียนบัณฑิตได้ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน -10 กรกฎาคม2563 

ให้นักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนบัณฑิตเรียบร้อยแล้ว ติดต่อรับใบแสดงผลการเรียน (ฉบับสมบูรณ์) ได้ที่แผนกทะเบียนและวัดผล อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 315 ช่องที่ 3 (อาคารหน้าเสาธง)  พร้อมนำเอกสาร ดังนี้

1. ใบขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต

2. ใบเสร็จการชำระเงิน

3. ใบกิจกรรม (จากฝ่ายพัฒน์คณะที่สังกัด)

#มายื่นเพื่อรับเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

กรณียังไม่ชำระเงิน สามารถชำระได้ที่แผนกการเงินของมหาวิทยาลัย โดยไม่ต้องพกเงินสด ใช้วิธีชำระแบบ QR code, บัตรเครดิต, บัตรเอทีเอ็มผ่านเครื่องรูดบัตร eDC

แผนกทะเบียนและวัดผล โทร 075-773132 ต่อ 142

#การขอรับเอกสารแทน
ต้องนำเอกสารที่กล่าวไว้ข้างต้นมายื่น
พร้อมด้วยสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับแทน (พร้อมระบุรหัสนักศึกษาและ ชื่อ-สกุลของเจ้าของเอกสาร)

ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา

ปฏิทินการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ฉบับแก้ไข)23-6-63

ปฏิทินการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2563 (ฉบับแก้ไข)23-6-63

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ปฏิทินการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ฉบับแก้ไข)23-6-63127.42 KB ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษาบุคลากร

คณะเกษตรศาสตร์แจ้งการเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
คณะเกษตรศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2563
(ออนไลน์) 
วันที่ 18 มิถุนายน 2563
-----------------------------------------------------------------
3 ขั้นตอนในการปฏิบัติ
- ลงทะเบียน 08.00-09.00 น.
- ปฐมนิเทศ 09.00-12.00 น.
- ตอบแบบสอบถาม 12.00-13.00 น.
‼️หากไม่เข้าร่วมทั้ง 3 ขั้นตอน จะไม่ผ่านกิจกรรมการปฐมนิเทศ ซึ่งเป็นกิจกรรมบังคับ‼️
------------------------

1. เวลา 08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียนปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ปีการศึกษา 2563
https://forms.gle/H3a8JPsCnPcR5qHV6

2. เวลา 09.00 – 12.00 น. ปฐมนิเทศ 
ผ่านทาง  face book live คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
https://www.facebook.com/agr.rmutsv/live/

3. เวลา 12.00 – 13.00 น. ตอบแบบประเมิน
หลังการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2563
https://forms.gle/mdDv58TPYY4jKBSm6

----------------------

ข่าวประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนในศึกษาต่อนักศึกษา

คณะเทคโนโลยีการจัดการแจ้งการเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

#นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2563 ของคณะเทคโนโลยีการจัดการอ่านเลย
 มาแล้วQR-Code
สำหรับการเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2563 (ออนไลน์) ผ่านระบบโปรแกรม ZOOM
ในวันที่ 18 มิถุนายน 2563

คณะเทคโนโลยีการจัดการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่

ข่าวประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนในศึกษาต่อนักศึกษา

ประชาสัมพันธ์-สำนักวิทยบริการฯ: สำนักวิทยบริการฯ ประกาศปิดปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ในวันที่ 19 มิถุนายน 2563


     ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะทำการปิดปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบ  ในวันที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 17.00 น. จนถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.  ซึ่งอาจทำให้ระบบสารสนเทศบางระบบไม่สามารถใช้งานได้ในช่วงระยะเวลาที่ทำการปิดปรับปรุง
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกในการใช้งานช่วงเวลาดังกล่าว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ 17 มิถุนายน 2563
 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแจ้งการเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

#ประชาสัมพันธ์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ประจำปีการศึกษา 2563

 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
ประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ 18 มิถุนายน 2563 
เวลา 08.30-12.00 น.
ผ่านระบบออนไลน์ Zoom 
(ลิงค์การเข้าร่วมโครงการจะแจ้งอีกครั้ง)ก

การแต่งกาย: ชุดสุภาพ

 

สนใจสมัครเรียนได้ที่ : https://admission.rmutsv.ac.th

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนในศึกษาต่อนักศึกษา

ปฏิทินการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ฉบับแก้ไข)

ปฏิทินการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ฉบับแก้ไข)

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ปฏิทินการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ฉบับแก้ไข) 77.69 KB ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ตรวจสอบวุฒิและสอบสัมภาษณ์ รอบรับตรงอิสระ 3.4

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ตรวจสอบวุฒิและสอบสัมภาษณ์ รอบรับตรงอิสระ 3.4

ผู้สมัครรอบรับตรงอิสระ 3.4 สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ได้จาก เอกสารแนบ
วิธีการสอบสัมภาษณ์ : สอบสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์

ให้ผู้สมัครดำเนินการดังนี้

1. ตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์อีกครั้ง ที่เมนู ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัคร (https://admission.rmutsv.ac.th/ruts/walkin.php…) หากไม่ถูกต้องหรือต้องการแก้ไข ให้คลิกที่ปุ่ม แก้ไขข้อมูลส่วนตัว
2. อัพโหลดเอกสารประกอบการสอบสัมภาษณ์ ที่เมนู อัพโหลดเอกสารสัมภาษณ์ รอบ3.4 (https://admission.rmutsv.ac.th/ruts/walkin.php?ac=upload) ได้ถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2563 กรรมการสัมภาษณ์จะพิจารณาเอกสารควบคู่ไปกับการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์
2.1 ใบแสดงผลการเรียน (รูปแบบไฟล์ pdf)
2.2 เกียรติบัตรหรือวุฒิบัตรที่เคยได้รับ (รูปแบบไฟล์ pdf) พร้อมเขียนอธิบายสั้นๆ
2.3 ความสามารถพิเศษ
3. วันที่ 5 มิถุนายน 2563 กรรมการสัมภาษณ์จะติดต่อเพื่อสัมภาษณ์ผู้สมัครตามหมายเลขโทรศัพท์หรือ E-mail ที่ผู้สมัครให้ไว้ในระบบ ให้ผู้สมัครเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการสัมภาษณ์
4. วันที่ 8 มิถุนายน 2563 ประกาศผลสอบสัมภาษณ์

https://admission.rmutsv.ac.th/topic.php?q=33

ข่าวประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนในศึกษาต่อ

พิธีถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

พิธีถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

เมื่อวันอังคาร ที่ 2 มิถุนายน 2563
อาจารย์ ดร.พัชรี พระสงฆ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน อาจารย์ ดร.เกียรติขจร ไชยรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย อาจารย์ ดร.สุพัตรา  คำแหง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วยบุคลากรนักศึกษา เข้าร่วมพิธีน้อมเกล้าถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
ณ อาคารหอประชุมใหญ่ มทร.ศรีวิชัย(ไสใหญ่)

ประชาสัมพันธ์-สถาบันทรัพยากรธรรมชาติฯ: ซื้อสินค้าหรือสมทบทุนต่อลมหายใจสัตว์

สามารถสนับสนุนซื้อสินค้าผ่านทาง เพจ : Trang Aquarium Souvenirs

สมทบทุนค่าอาหารสัตว์

ชื่อบัญชี : สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำตรัง

ธนาคาร : กรุงไทย

เลข บช.: 918-0-42857-6

ข่าวประชาสัมพันธ์Date: Tuesday, June 2, 2020 - 11:15

แจ้งนักศึกษาใหม่ ปี 63 ขั้นตอนการขอถอนเงินคืน (ค่าธรรมเนียมการศึกษา) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

แจ้งนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2563

 ขั้นตอนการขอถอนเงินคืน (ค่าธรรมเนียมการศึกษา) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (สำหรับผู้ที่จ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาเต็มจำนวน) 1. ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์ขออนุมัติการถอนเงินคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา

 

2. ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ดังนี้ แบบฟอร์ม ตัวอย่างการกรอกข้อมูล  1.1 ขอถอนเงินคืน (สวท.28)  ตัวอย่างการกรอกข้อมูล  1.2 แบบขอรับเงินผ่านธนาคาร  ตัวอย่างการกรอกข้อมูล 3. แนบเอกสาร ดังนี้ 2.1 เอกสารที่กรอกเรียบร้อยแล้วตามข้อ 1.1 , 1.2
2.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
2.3 สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยเท่านั้น และชื่อบัญชีต้องเป็นชื่อของนักศึกษาเท่านั้น พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
2.4 สำเนาใบเสร็จรับเงิน (ของมหาวิทยาลัย) 1 ฉบับ 2.5 สำเนาใบแจ้งชำระเงิน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ

 

4. นักศึกษาสามารถดำเนินการส่งเอกสารได้ด้วยตนเอง หรือส่งเอกสารมายังที่อยู่ ดังนี้ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563

 

#ขั้นตอนการขอคืนเงินสำหรับคนที่จ่ายเงินไปแล้ว 100%

ไม่ว่าจะจ่ายช่องทางไหนทางธนาคารหรือทางแผนกการเงินค่าชำระเงินครบ 100% ของค่าเทอมปกติให้ดำเนินการขอคืนเงินได้เลยค่ะ

ลิงค์ขั้นตอนขอคืนเงิน

>>>https://admission.rmutsv.ac.th/refund.phpใครที่ไม่มีบัญชีธนาคารกรุงไทย ต้องเปิดบัญชีนะคะ เพราะต้องเป็นชื่อของนักศึกษาเท่านั้น(!) ใครทำใบเสร็จหาย แต่มีไฟล์รูป ให้เอารูปลงในไฟล์ Microsoft Word พริ้นออกมา เซ็นรับรองสำเนาได้เลย ถ้าไม่มีหลักฐานอะไรเลยเข้าหน้าตรวจสอบสถานะ พิมพ์ออกมาแล้วเซ็นรับรองสำเนา (มีรูปตัวอย่าง) >>> http://saiyai.rmutsv.ac.th/admission/check_student.php

 

#ส่วนคนที่ทำสมุดบัญชีหาย ต้องแจ้งทําสมุดบัญชีใหม่ เพราะต้องใช้สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยในการยื่นหลักฐาน

 

#ลิงค์สำหรับเข้าเช็คสถานะ ของคนที่ส่งหลักฐานขอคืนเงิน 10%

- คำถามที่พบบ่อย

- ตัวอย่าง

- ไฟล์ประชาสัมพันธ์

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1GHRWlSleMF-DVYq0UEfl5zUfCnXbNQcp

ข่าวประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนในศึกษาต่อนักศึกษา

ประชาสัมพันธ์-สำนักวิทยบริการฯ: สำนักวิทยบริการฯ ประกาศ ปรับปรุงอุปกรณ์ป้องกันระบบเครือข่าย Firewall ในวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563


    ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำการปรับปรุงอุปกรณ์ป้องกันระบบเครือข่าย Firewall ในวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 21.00 - 23.59  น. ซึ่งจะทำให้ไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ในช่วงเวลาดังกล่าว ทุกวิทยาเขต 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกในการใช้งานช่วงเวลาดังกล่าว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ 26 พฤษภาคม 2563
 

ประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ใช้บริการแผนกการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่

ประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ใช้บริการแผนกการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่

แจ้งนักศึกษา มทร.ศรีวิชัย ไสใหญ่

ที่ชำระเงินผ่านแผนการเงินของมหาวิทยาลัยทุกท่าน

 

เพื่อความสะดวกในการใช้บริการ โดยไม่ต้องพกเงินสดก็สามารถชำระได้สามารถชำระแบบ Scan QR code, บัตรเครดิต, บัตรเอทีเอ็มผ่านเครื่องรูดบัตร eDC กรณีต้องการนำใบเสร็จไปเบิกให้ชำระที่แผนกการเงินเท่านั้น!

ติดต่อชำระเงินแผนกการเงิน อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 322

หรือสอบถามเพิ่มเติม

โทร 075-773132 ต่อ 123

ข่าวประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนในศึกษาต่อนักศึกษาบุคลากร

ประชาสัมพันธ์-สำนักวิทยบริการฯ: สำนักวิทยบริการฯ ประกาศปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน ในวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563


       ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะทำการปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบ  ในวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 17.00 น. จนถึงเวลา 21.30 น.  ซึ่งอาจจะมีผลกระทบทำให้ระบบสารสนเทศบางระบบไม่สามารถใช้บริการได้ในช่วงเวลาดังกล่าว 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกในการใช้งานช่วงเวลาดังกล่าว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ 13 พฤษภาคม 2563