Get Adobe Flash player

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาสำเร็จ ปีการศึกษา 2559

ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อสำเร็จการศึกษาตรวจสอบ คำนำหน้านาม ชื่อ - สกุล ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หากผิดพลาดให้แจ้งแก้ไขข้อมูลได้ที่แผนกงานทะเบียนและวัดผล ห้อง 314-315 เบอร์โทรศัพท์ 075-773131-2 

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize GRADUATE59.xlsx89.31 KB ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา

เรื่อง การแจ้งขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559

เรื่อง การแจ้งขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize GRADUATE593.doc28.5 KB ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา

พิธีน้อมเกล้าถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายเครื่องราชสักการะ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

    เมื่อวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ  ถวายเครื่องราชสักการะ ถวายพานพุ่มทองพุ่มเงิน พิธีน้อมเกล้าถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายเครื่องราชสักการะ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่

 

 

ประชาสัมพันธ์-สำนักวิทยบริการฯ: สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ขอเชิญ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๑ หัวข้อเรื่อง "ใจภักดิ์"

     สำนักงานราชบัณฑิตยสภา จัดประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๑ ในหัวข้อเรื่อง "ใจภักดิ์" เพื่อปลูกฝังให้เด็กคุ้นเคยกับหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา ได้เข้าใจและรู้จักนำคำสอนต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ซึ่งจะช่วยกล่อมเกลาและพัฒนาจิตใจให้รู้จักผิดชอบชั่วดีและประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในทำนองคลองธรรม ไม่ประพฤติตนเป็นปัญหาต่อพ่อแม่ ครูอาจารย์ เพื่อน และสังคม ทั้งยังปลูกฝังค่านิยมที่ดี และถูกต้องแก่เด็ก ซึ่งจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในภายหน้าให้เป็นพลเมืองดีของชาติต่อไป  

ประชาสัมพันธ์-คณะวิศวกรรมศาสตร์: ประมวลภาพงาน Engineering Freshly 2017

Body: 

ปิดฉากได้อย่างสวยงามกับการประกวดดาว-เดือน ผู้นำนักศึกษาด้านวัฒนธรรม (ทูตกิจกรรม) คณะวิศวกรรมศวกรรม Engineering Freshly 2017 "Cultural Heritage of Songkhla" : Freshly Day Freshly Night ณ อาคารศรีวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยผู้ที่สามารถคว้าถ้วยรางวัลชนะเลิศ จากพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ดังนี้ รางวัลชนะเลิศประเภทเดือนคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้แก่ นายกิตินันท์ ศรีประสม นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า, รางวัลชนะเลิศประเภทดาวคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้แก่ นางสาวเปรมกมล โบราณมูล นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม, รางวัล Friendship Award ได้แก่ นายจิตวิทธิ์ สุขเจริญ, รางวัล The best culture Heritage of Songkhla ได้แก่ นายชยธร ดวงมาลย์ และ นางสาวฟารีดา ไทรงาม, รางวัล Social Popularity by fixit 2 phone ได้แก่ นายปุณยวีร์ จำนงค์รักษ์ และนางสาวกัญญารัตน์ มีสุข โดยผู้ที่ได้รับตำแหน่งดาว-เดือน คณะวิศวกรรมศาสตร์จะเป็นตัวแทนในการประกวดระดับมหาวิทยาลัยต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์-ตรัง: ประกาศผลการพิจารณาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บำรุงรักษาประจำศูนย์ฝึกทักษะฯ

ประกาศผลการพิจารณาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บำรุงรักษาประจำศูนย์ฝึกทักษะฯ

แนบไฟล์เอกสาร:  img-170801154933.pdfข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสมัครงาน/ผลDate: Tuesday, August 1, 2017 - 15:45 to Thursday, August 31, 2017 - 15:45

ประชาสัมพันธ์-คณะวิศวกรรมศาสตร์: วิศวฯ ร่วมตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ

Body: 

เมื่อเช้าวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 รศ.จรูญ เจริญเนตรกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้งแก่พระสงฆ์ จำนวน 12 รูป เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวางกูร ณ วงเวียนภูมิพลังแห่งปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์-คณะวิศวกรรมศาสตร์: วิศวฯ ร่วมตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ

Body: 

เมื่อเช้าวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 รศ.จรูญ เจริญเนตรกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้งแก่พระสงฆ์ จำนวน 12 รูป เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวางกูร ณ วงเวียนภูมิพลังแห่งปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์

ทำบุญตักบาตร ครบรอบ 9ปี วันสถาปนาคณะเทคโนโลยีการจัดการ

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ ทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ9ปี วันสถาปนาคณะเทคโนโลยีการจัดการ ณ อาคารศรีสรรพวิทย์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรและนักศึกษา

ทำบุญตักบาตร ครบรอบ 9ปี วันสถาปนาคณะเทคโนโลยีการจัดการ

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ ทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ9ปี วันสถาปนาคณะเทคโนโลยีการจัดการ ณ อาคารศรีสรรพวิทย์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรและนักศึกษา

ประชาสัมพันธ์-คณะวิศวกรรมศาสตร์: พระครูธรรมสาธก บรรยายธรรมให้แก่นักศึกษาคณะวิศวฯ

Body: 

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการ สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมและปลูกฝังวินัย ให้แก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีรองศาสตราจารย์จรูญ เจริญเนตรกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด  ซึ่งมีกิจกรรมการบรรยายธรรม โดย พระครูสุธรรมสาธก เจ้าคณะตำบลนาข้าวเสีย เจ้าอาวาสวัดธรรมมาราม (นาปด) จ.ตรัง เป็นพระครูวิทยากร บรรยายเรื่อง คุณธรรมจริยธรรมกับการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข รู้รัก สามัคคี เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ โดยมีธรรมมะนำทางในการดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข ณ ห้องประชุมศรีวิศวะ อาคารศรีวิศววิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย เมื่อวันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560 

ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม Morning Brief ครั้งที่2

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ฝ่ายวิชาการ จัดกิจกรรม Morning Brief ครั้งที่2 ณ ห้องประชุมอินทนิล อาคารศรีสรรพวิทย์ รับเกียรติจาก อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเปิดเวทีให้บุคลากรสายสนับสนุนได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร เชี้แจง แก้ปัญหาต่างๆที่เกิดจากการปฏิบัติงาน

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2560 อาจารย์ปิยะ เพชรสงค์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน ณ หอประชุมใหญ่ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาให้สามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้ มีนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 160 คน รับเกียรติจาก ดร.ขจรศักดิ์ เขียวน้อย  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังเต่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต2 และ อาจารย์พรรณนภา เขียวน้อย อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช ร่วมเป็นวิทยากร

 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2560 อาจารย์ปิยะ เพชรสงค์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน ณ หอประชุมใหญ่ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช มีนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 160 คน ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาให้สามารถแข่งขันตลาดแรงงานได้

กีฬา MT สัมพันธ์ 2560

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ รวมชมขบวนพาเหรด และเป็นประธานพิธีเปิด กีฬา MTสัมพันธ์2560 สร้างความสัมพันธ์และความสามัคคี

ประชาสัมพันธ์-กองประชาสัมพันธ์: คณะบริหารธุรกิจ ออกบริการวิชาการโครงการสร้างความเข้มเเข็งแก่ชุมชน ด้วยศาสตร์ทางบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ลงพื้นที่ตรวจสอบและประเมินผล โครงการ ปีงบประมาณ 2560 โครงการสร้างความเข้มเเข็งแก่ชุมชน ด้วยศาสตร์ทางบริหารธุรกิจ ณ ชุมชนท่าเมรุ บ้านบางกล่ำ จ.สงขลา ซึ่งทางคณะบริหารธุรกิจได้ออกบริการทางวิชาการให้กับชาวบ้านเกี่ยวกับการทำผลิตภัณฑ์ชาขลู่ ซึ่งได้ออกมาในรูปแบบ ชาสำหรับชง ชาพร้อมดื่ม และทางคณะบริหารธุรกิจ ได้รวมมือกับคณะวิศวะกรรมศาสตร์ ทำเครื่องอบแห้งใบขลู่ ให้กับชาวบ้านอีกด้วย

ที่มาข้อมูล:  คณะบริหารธุรกิจ

ประชาสัมพันธ์-กองประชาสัมพันธ์: คณะบริหารธุรกิจ สืบสานการละเล่นพื้นบ้านภาคใต้ ครั้งที่ 2

โครงการการสืบสานการอนุรักษ์การละเล่นพื้นบ้านภาคใต้ของไทย ครั้งที่ 2 จัดขึ้นโดยสาขาการจัดการ ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น.ห้อง 63502 อาคารคณะบริหารธุรกิจ ภายในโครงการ มีการละเล่นพื้นบ้านหลายอย่างให้นักศึกษาและผู้สนใจได้ร่วมเล่นอาทิเช่น - หมากเก็บ - หมากขุม - กำทาย - อีตัก - เป่ากบ - ฉับโผง รวมถึงการจัดแสดงข้อมูลประวัติความเป็นมาของการละเล่นต่างๆที่มีความน่าสนใจ เพื่อให้นักศึกษารุ่นใหม่ได้ทราบ และเป็นการสืบสานการอนุรักษ์การละเล่นพื้นบ้านภาคใต้ของไทยได้ดีอีกด้วย

ที่มาข้อมูล:  http://bba.rmutsv.ac.th/fba2013/th/news/820-1500361616-780-180717

ประชาสัมพันธ์-กองประชาสัมพันธ์: คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนากำลังคนระบบขนส่งทางราง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับอุตสาหกรรม ระบบขนส่งทางรางในเขตภูมิภาคอาเซียน ให้แก่บุคลากรกลุ่มระบบทางราง 9 มทร. โดยมี คุณดิสพล  ผดุงกุล นายกสมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทย เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อเรื่อง ทิศทางอุตสาหกรรมระบบขนส่งทางรางไทยในแผนพัฒนา 20 ปี ณ ห้องประชุมศรีวิศวะ อาคารศรีวิศววิทยา มทร.ศรีวิชัย เมื่อวันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 

 

Pages