Cinque Terre

Cinque Terre

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์-สำนักวิทยบริการฯ: สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2564


     สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2564  ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 560,000 บาท  ส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 เมษายน 2564  ติดตามกติกาและเงื่อนไขได้ที่ 
https://www.parliament.go.th/innovation

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ รอบที่ 3.1แบบรับตรงอิสระ

ผู้สมัครที่เข้ารับการตรวจสอบวุฒิและสอบสัมภาษณ์แบบรับตรงอิสระ 3.1 สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้จากเอกสารแนบ

เอกสารแนบ

ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกดำเนินการดังนี้

 1. ทำการยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อ ระหว่างวันที่ 3 - 8 มี.ค. 64 โดยการเข้าสู่ระบบ/เลือกเมนูประกาศผลสอบคัดเลือก/กดปุ่มยืนยันสิทธิ์
 2. ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์แล้วทำการพิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และชำระเงินผ่านทาง ธนาคารกรุงไทย  ระหว่างวันที่ 18 - 24 มี.ค. 64 โดยการเข้าสู่ระบบ/เลือกเมนูประกาศผลสอบคัดเลือก/กดปุ่มพิมพ์ใบชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 3. ผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนและกำหนดการของมหาวิทยาลัย จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อ

ปวช. ปวส. ที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 3.1 แบบรับตรงอิสระ 
อย่าลืม! ยืนยันสิทธิ์ 
ภายในวันที่ 8 มีนาคม 2564 
ที่เว็บไซต์ https://admission.rmutsv.ac.th
>>>โดยการเข้าสู่ระบบ/เลือกเมนูประกาศผลสอบคัดเลือก/กดปุ่มยืนยันสิทธิ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนในศึกษาต่อ

ประชาสัมพันธ์-สถาบันทรัพยากรธรรมชาติฯ: แจ้งเปลี่ยนเวลา เปิด-ปิด ให้บริการ

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำตรังปรับเปลี่ยนเวลาการเปิด-ปิด ให้บริการ เริ่มใช้ตั้งแต่ 4 มีนาคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์Date: Wednesday, March 3, 2021 - 12:45

ประชาสัมพันธ์-สำนักงานอธิการบดี: ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องร่างขอบเขตของงานการให้เช่าพื้นที่ประกอบกิจการ

   ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องร่างขอบเขตของงานการให้เช่าพื้นที่ประกอบกิจการ เปิดให้การเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น โดยเปิดเผย ภายใน 7 วันนับแต่วันประกาศ ระหว่างวันที่ 18-24 กุมภาพ

เอกสารแนบ:  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องร่างขอบเขตของงานการให้เช่าพื้นที่ประกอบกิจการ

read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบวุฒิและสอบสัมภาษณ์ ระบบ TCAS รอบที่ 1 Portfolio

ผู้สมัครระบบ TCAS รอบที่ 1 Portfolio สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบวุฒิและสอบสัมภาษณ์ ได้จากเอกสารแนบ

สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ : วันที่ 31 มกราคม 2564

เนื่องจากเป็นการสอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ ให้ผู้สมัครดำเนินการดังนี้

1. อัพโหลดเอกสารประกอบการสอบสัมภาษณ์ โดยเข้าสู่ระบบ/เลือกเมนูอัพโหลดเอกสารสัมภาษณ์ ได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 มกราคม 2564
เอกสารที่ต้องอัพโหลด

 1. ใบแสดงผลการเรียน 
   สแกนเอกสารให้ด้านหน้าและด้านหลังอยู่ในไฟล์เดียวกัน ต้องเป็นรูปแบบไฟล์ pdf เท่านั้น ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน 5 mb
 2. เกียรติบัตร วุฒิบัตร หรือแฟ้มสะสมผลงาน 
   สแกนเกียรติบัตรหรือวุฒิบัตรพร้อมเขียนบรรยายเกี่ยวกับเกียรติบัตรหรือวุฒิบัตรที่เคยได้รับ หรือแฟ้มสะสมผลงาน ต้องเป็นรูปแบบไฟล์ pdf เท่านั้น ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน 10 mb
 3. ความสามารถพิเศษพอสังเขป

หมายเหตุ ตรวจสอบความถูกต้องของไฟล์ก่อนบันทึก หากอัพโหลดเข้าระบบแล้วจะไม่สามารถลบได้

2. ให้ผู้สมัครเข้าร่วมกลุ่มไลน์ของสาขาวิชาที่สมัคร โดยดูลิงค์กลุ่มไลน์ได้จาก เข้าสู่ระบบ/เลือกเมนูตรวจสอบผลการสมัคร (ไม่ต้องพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ)

คลิกที่นี่ เพื่อดูประกาศรายชื่อ...

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนในศึกษาต่อ

ประกาศเปลี่ยนแปลงวิธีการยื่นแฟ้มสะสมผลงานและการสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 Portfolio

ตามที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ได้ขยายพื้นที่การแพร่เชื้อออกเป็นวงกว้างกระจายไปในหลายเขตพื้นที่นั้น เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่เชื้อเนื่องจากการเดินทางและการรวมกลุ่มของผู้สมัครสอบคัดเลือก

มหาวิทยาลัยจึงเปลี่ยนแปลงวิธีการยื่นแฟ้มสะสมผลงานและการสอบสัมภาษณ์ การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 Portfolio

จากเดิมโดยการยื่นแฟ้มสะสมผลงานและสอบสัมภาษณ์ ณ คณะ/วิทยาลัยที่สมัครเข้าศึกษา เปลี่ยนแปลงเป็น การยื่นแฟ้มสะสมผลงานและสอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์

ซึ่งผู้สมัครสามารถติดตามขั้นตอนการดำเนินการทางเว็บไซต์ https://admission.rmutsv.ac.th/

 

ให้ผู้สมัครรอบที่ 1 Portfolio ดำเนินการดังนี้

1. อัพโหลดเอกสารประกอบการสอบสัมภาษณ์ โดยเข้าสู่ระบบ/เลือกเมนูอัพโหลดเอกสารสัมภาษณ์ ได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 มกราคม 2564
เอกสารที่ต้องอัพโหลด

 1. ใบแสดงผลการเรียน 
   สแกนเอกสารให้ด้านหน้าและด้านหลังอยู่ในไฟล์เดียวกัน ต้องเป็นรูปแบบไฟล์ pdf เท่านั้น ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน 5 mb
 2. เกียรติบัตร วุฒิบัตร หรือแฟ้มสะสมผลงาน 
   สแกนเกียรติบัตรหรือวุฒิบัตรพร้อมเขียนบรรยายเกี่ยวกับเกียรติบัตรหรือวุฒิบัตรที่เคยได้รับ หรือแฟ้มสะสมผลงาน ต้องเป็นรูปแบบไฟล์ pdf เท่านั้น ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน 10 mb
 3. ความสามารถพิเศษพอสังเขป

หมายเหตุ ตรวจสอบความถูกต้องของไฟล์ก่อนบันทึก หากอัพโหลดเข้าระบบแล้วจะไม่สามารถลบได้

2. ให้ผู้สมัครเข้าร่วมกลุ่มไลน์ของสาขาวิชาที่สมัคร โดยดูลิงค์กลุ่มไลน์ได้จาก เมนูตรวจสอบผลการสมัคร วันที่ 27 มกราคม 2564

อ่านรายละเอียดประกาศมหาวิทยาลัย คลิกที่นี่....

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนในศึกษาต่อ

เปิดให้ลงทะเบียนและชำระเงินการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาต่างประเทศ ครั้งที่ 2 (มทร.ศรีวิชัย ไสใหญ่)

บัดนี้การทดสอบสมรรถนะด้านภาษาต่างประเทศ ครั้งที่ 2 เปิดให้นักศึกษาที่มีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมทดสอบสมรรถนะด้านภาษาต่างประเทศ ลงทะเบียนได้แล้วที่

saiyai.sis.rmutsv.ac.th

สมัครและชำระเงิน ได้ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม – 8 กุมภาพันธ์ 2564 ในเวลาทำการ

( สำหรับนักศึกษาที่สอบเป็นครั้งที่ 2 เป็นต้นไป มีค่าธรรมเนียม คนละ 500 บาท ชำระเสร็จนำใบเสร็จมายื่นที่ศูนย์ภาษา ณ อาคารห้องสมุด )

เปิดให้ลงทะเบียน จำนวนไม่เกิน 300 คน

 

โดยจะทำการสอบแบบออนไลน์ ในวันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564

เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ไสใหญ่

แจ้งอาจารย์และนักศึกษาสามารถเข้าตรวจ 

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563

ตารางสอบออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ http://saiyai.rmutsv.ac.th/academic/schedule

กรณีที่มีปัญหาให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 29 มกราคม 2564 เท่านั้น

ภายในวันและเวลาราชการ (จันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ)

สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ ห้อง 315 ช่องบริการที่ 4 อาคาร 3 ชั้น 1

แผนกส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการและวิจัย

งานบริการการศึกษา 075-329587 , 075-773132 ต่อ 141

ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 แบบรับตรง (ปวช. ,ปวส.)

#ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 แบบรับตรง (ปวช. ,ปวส.)

ผู้สมัครที่เข้ารับการตรวจสอบวุฒิและสอบสัมภาษณ์แบบรับตรง สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้จากเอกสารแนบ  https://admission.rmutsv.ac.th/.../Admission_Passexam.pdf

ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกดำเนินการดังนี้

1. ทำการยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อ ระหว่างวันที่ 20 - 25 ม.ค. 64 โดยการเข้าสู่ระบบ/เลือกเมนูประกาศผลสอบคัดเลือก/กดปุ่มยืนยันสิทธิ์

2. ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์แล้วทำการพิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และชำระเงินผ่านทาง ธนาคารกรุงไทย (สำหรับพื้นที่ไสใหญ่) ระหว่างวันที่ 10 - 17 ก.พ. 64 โดยการเข้าสู่ระบบ/เลือกเมนูประกาศผลสอบคัดเลือก/กดปุ่มพิมพ์ใบชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

3. ผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนและกำหนดการของมหาวิทยาลัย จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนในศึกษาต่อ

ประชาสัมพันธ์กำหนดการรับสมัครนักศึกษาหอพัก มทร.ศรีวิชัย ไสใหญ่

ประชาสัมพันธ์แจ้งถึงกำหนดการรับสมัครนักศึกษาหอพัก
ถึงนักศึกษาที่สนใจอยู่หอพักในมหาวิทยาลัยฯ
ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครผ่านลิงค์ด้านล่าง
http://saiyai.rmutsv.ac.th/dormitory/index.php
***ชำระเงินก่อนมีสิทธิ์ก่อน***
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 093-7149182 นางสาวชาลิสา  คลังทรัพย์(พี่ทราย)

ข่าวประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนในศึกษาต่อนักศึกษา

ประชาสัมพันธ์การเปิดประตูทางเข้า - ออก บริเวณ ข้างร้านกาแฟ อเมซอล และประตูทางออก บริเวณด้านหลังอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)

เปิดประตูทางเข้า - ออก บริเวณ ข้างร้านกาแฟ อเมซอล

และประตูทางออก บริเวณด้านหลังอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตั้งแต่เวลา 06.00 -18.00 น. (จันทร์-ศุกร์)

#แผนกประชาสัมพันธ์และแนะแนว

#งานบริการการศึกษา มทร.ศรัวิชัย (ไสใหญ่)

ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษาบุคลากร

มทร.ศรีวิชัย ไสใหญ่ เปิดรับรอบ 1 แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio (ม.6) สมัครได้ถึง 25 ม.ค. 2564

มทร.ศรีวิชัย ไสใหญ่ เปิดรับรอบ 1 แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio (ม.6) สมัครได้ถึง 25 ม.ค. 2564

โดยสมัครผ่านทางเว็บไซต์ https://admission.rmutsv.ac.th/

ข่าวประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนในศึกษาต่อ

มทร.ศรีวิชัย ไสใหญ่ เปิดรับรอบ3.1แบบรับตรงอิสระ (ปวช., ปวส.) สมัครได้ถึง 20 ก.พ. 2564

มทร.ศรีวิชัย ไสใหญ่ เปิดรับรอบ3.1แบบรับตรงอิสระ (ปวช., ปวส.) สมัครได้ถึง 20 ก.พ. 2564

โดยสมัครผ่านทางเว็บไซต์ https://admission.rmutsv.ac.th/

ข่าวประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนในศึกษาต่อ

แจ้งผู้สมัคร รอบ 2 แบบรับตรง (ปวช. ,ปวส.)เกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 16 มกราคม 2564

แจ้งผู้สมัคร รอบ 2 แบบรับตรง  (ปวช. ,ปวส.)เกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 16 มกราคม 2564

ตามที่ได้มีประกาศยกเลิกการสอบข้อเขียน และเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสอบคัดเลือก แบบรับตรง
น้องๆ จะต้องดำเนินการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ แทนการสอบสัมภาษณ์ ณ สถานที่สอบสัมภาษณ์ 
ดังนั้นให้น้องๆ รีบอัพโหลดเอกสารประกอบการสอบสัมภาษณ์
โดยเข้าสู่ระบบ/เมนูอัพโหลดเอกสารสัมภาษณ์ 
สามารถอัพโหลดได้ถึงวันที่ 15 มกราคม 2564
เอกสารที่ต้องอัพโหลด
1 ใบแสดงผลการเรียน  สแกนเอกสารให้ด้านหน้าและด้านหลังอยู่ในไฟล์เดียวกัน ต้องเป็นรูปแบบไฟล์ pdf เท่านั้น ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน 5 mb
2 เกียรติบัตร วุฒิบัตร หรือแฟ้มสะสมผลงาน สแกนเกียรติบัตรหรือวุฒิบัตรพร้อมเขียนบรรยายเกี่ยวกับเกียรติบัตรหรือวุฒิบัตรที่เคยได้รับ   หรือแฟ้มสะสมผลงาน ต้องเป็นรูปแบบไฟล์ pdf เท่านั้น ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน 10 mb
3 ความสามารถพิเศษพอสังเขป
หมายเหตุ ตรวจสอบความถูกต้องของไฟล์ก่อนบันทึก หากอัพโหลดเข้าระบบแล้วจะไม่สามารถลบได้

 ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ให้เข้ากลุ่มไลน์  
สามารถดูลิงค์ไลน์ที่เมนู ตรวจสอบผลการสมัคร 
เข้าสู่ระบบ >ตรวจสอบผลการสมัคร เมนูซ้ายมือ 
https://admission.rmutsv.ac.th/login.php

ข่าวประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนในศึกษาต่อ

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ"ทอดผ้าป่าสามัคคี"

 

ขอประชาสัมพันธ์....สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ"ทอดผ้าป่าสามัคคี" วันจันทร์ ที่ 18 มกราคม 2564 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โทร 065-4635246

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา สนใจจะร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี สามารถร่วมได้ ณ แผนกประชาสัมพันธ์และแนะแนว งานบริการการศึกษา มทร.ศรีวิชัย (ไสใหญ่) 

#แผนกประชาสัมพันธ์และแนะแนว

#งานบริการการศึกษา มทร.ศรีวิชัย (ไสใหญ่)

ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษาบุคลากร

ขั้นตอนการลงชื่อปฏิบัติงานในระบบ ตามนโยบายมาตรการของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัส เพื่อร่วมกันช่วยป้องกัน Covid -19

ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการลงชื่อปฏิบัติงานในระบบ ตามนโยบายมาตรการของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัส เพื่อร่วมกันช่วยป้องกัน Covid -19

1.เข้าสู่ระบบ ผ่านลิงค์ https://wfh.rmutsv.ac.th/

2.กรอกข้อมุล โดยใช้ รหัส E-passport (ไม่ต้องพิมพ์ @rmutsv.ac.th )

3.กดล็อคอิน

4. ระบบแจ้งเตือน ต้องการใช้แหน่ง ที่ตั้งปัจจุบันของคุณ อนุญาตให้ใช้ข้อมูลหรือไม่ ให้กดเลือก “ตกลง”

5.กดเพิ่มข้อมูลภาระงาน

6.เลือกสถานะ ปฏิบัติงานปกติ Normal work

7. เพิ่มข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา

8. เพิ่มข้อมูลแผนกการปฏิบัติงานประจำวัน

9.การบันทึกข้อมูลเสร็จสิ้น

หมายเหตุ :

- สำหรับผู้ที่ได้รับอนุญาตให้กักตัว 14 วันท่านต้องกรอกรายละเอียด timeline ในระบบด้วย

- กรณีลงเวลาปฏิบัติงาน ต้องเปิดตำแหน่งปัจจุบัน (ณ สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช)

- ระยะเวลาสามารถลงได้ตั้งแต่ 06.00-20.00 น.

- การลงเวลาในระบบ ถ้าเกิน 8.30 น.จะถือว่าท่านมาปฏิบัติงานสาย

หากบุคลากรท่านใด มีปัญหาในการลงชื่อผ่านระบบ สามารถติดต่อแจ้งได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่/งานบุคลากร สำนักงานวิทยาเขตฯ และแต่ละคณะ

 

Cr. แผนกประชาสัมพันธ์และแนะแนว งานบริการการศึกษา มทร.ศรีวิชัย (ไสใหญ่)

ข่าวประชาสัมพันธ์บุคลากร