Get Adobe Flash player

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 อาจารย์ปิยาภรณ์ ธุระกิจจำนง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ นักศึกษา ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อำเภอเมืองสงขลา

รูปภาพประกอบ: ข่าวกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์: หลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ร่วมจัดนิทรรศการงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 หลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ร่วมจัดนิทรรศการงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.16 สงขลา - สตูล

รูปภาพประกอบ: ข่าวกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์: อาจารย์จากหลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ให้สัมภาษณ์ในรายการพิราบคาบข่าว ทางช่อง NBT

เมื่อ วันที่ 18 ตุลาคม 2560  อาจารย์เอกพงษ์ คงฉาง และอาจารย์แก้วสุดา บุตรเผียน  อาจารย์ หลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้นำภาพวาดในหลวง รัชกาลที่ 9 มาจัดแสดง และให้สัมภาษณ์ในรายการพิราบคาบข่าว ทางช่อง NBT สามารถติดตามชมรายการย้อนหลังได้ที่ https://www.youtube.com/watch?time_continue=562&v=wNxQJ1IUxP8

 

รูปภาพประกอบ: ข่าวกิจกรรม

โครงการนักบัญชีสำนึกรักบ้านเกิด ครั้งที่3

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 อาจารย์ปิยะ เพชรสงค์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน เป็นประธานเปิดโครงการ นักบัญชีสำนึกรักบ้านเกิด ครั้งที่3 เพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษา สาขาบัญชี ชั้นปีที่4 ซึ่งใกล้จะสำเร็จการศึกษา สามารถวิเคราะหืและหาแนวทางในการแก้ปัญหา โดยนำความรู้ทฤษฎีการบัญชี มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุมชน

ประชุม"นิทรรศการวิชาการ ราชมงคลศรีวิชัยแฟร์2018"

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 รศ.สุวัจน์ ธัญรส รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานประชุม"นิทรรศการวิชาการ ราชมงคลศรีวิชัยแฟร์ 2018" พร้อมทั้งผู้บริหาร วิทยาขตนครศรีธรรมราช เข้าร่วม เพื่อประชุมหารือ และทำความเข้าใจในการจัดงาน"นิทรรศการวิชาการ ราชมงคลศรีวิชัยแฟร์2018" ณ ห้องประชุมอินทนิล อาคารศรีสรรพวิทย์(คณะเทคโนโลยีการจัดการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

ประชาสัมพันธ์-สำนักวิทยบริการฯ: แจ้งปรับปรุงระบบไฟฟ้า อาคารในพื้นที่ให้บริการระบบเครือข่าย เฉพาะพื้นที่สงขลา 17 ต.ค 60


     ประกาศจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เนื่องจาก หน่วยงานกองกลาง สำนักงานอธิการบดี จะดำเนินการตัดกระแสไฟฟ้า เพื่อติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าประจำอาคารเรียนและบริเวณบ้านพัก (อาคารชุด) ภายในมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2560 ถึง 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น.  ส่งผลให้บริเวณพื้นที่ดังเอกสารแนบ  ไม่สามารถใช้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ จนกว่าการปรับปรุงระบบไฟฟ้าจะแล้วเสร็จตามกำหนดเวลาดังกล่าว 
 

ประชาสัมพันธ์-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดแสดงภาพเขียนในหลวง รัชกาลที่ 9

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดแสดงภาพเขียนในหลวง รัชกาลที่ 9 โดยคณาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ณ บริเวณหน้าห้องสำนักงานคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณน้อมถวายเป็นพระราชกุศล

รูปภาพประกอบ: ข่าวกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์: โครงการปลูกดาวเรืองให้บานสะพรั่งในเดือนตุลาคม

นักศึกษาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารสถานที่  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้นำต้นดาวเรืองมาจัดสวนบริเวณหน้าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และหน้าป้ายคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ออกดอกบานสะพรั่งอย่างสวยงาม เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอน้อมถวายเป็นพระราชกุศล

รูปภาพประกอบ: ข่าวกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์-ขนอม: วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและกาารจัดการ(ขนอม) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ภาษา)

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและกาารจัดการ(ขนอม) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ภาษา)

เอกสารประกอบ:  20171012180728930.pdf

ประชาสัมพันธ์-คณะวิศวกรรมศาสตร์: รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ชมผลงานสิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม คณะวิศวฯ

Body: 

เมื่อเช้าวันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560  ดร.จเร  สุวรรณชาต รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์จรูญ  เจริญเนตรกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมต้อนรับ  คุณแน่งน้อย เวทยพงษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วยทีมงานคณะผู้ติดตาม ในการเข้าเยี่ยมชมผลงานนวัตกรรม วิจัย และสิ่งประดิษฐ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมชี้แนะแนวทางการสร้างสรรค์ผลงานสิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรมและวิจัยให้แก่คณาจารย์ของคณะฯ ซึ่งผลงานที่นำมาแสดงให้ชมนั้นได้แก่ ตู้เพาะเห็ดอัตโนมัติ ผลงานโดย อ.พิทักษ์  สถิตวรรธนะ, ผลงาน “การพัฒนาพื้นไม้จากไม้ปาล์มน้ำมัน” โดย รศ.จรูญ  เจริญเนตรกุล และนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิศวกรรมโยธา,
ผลงาน “ตู้ฆ่าเชื้อด้วยรังสีอาทิตย์ร่วมไอระเหยเอทานอล” โดย ผศ.ดร. จารุวัฒน์ เจริญจิต, ผลงาน “กล่องบรรจุอาหารจากแผ่นใยไม้อัดรักษ์โลก” โดย ผศ.ดร. ชาตรี หอมเขียว, ผลงาน “เครื่องใช้สำนักงานจากเส้นใยตาลโตนด” โดย ผศ. วรพงค์ บุญช่วยแทน, ผลงาน “ฝาผนังรักษ์โลกจากวัสดุผสมขี้เลื่อย/ยางพารา/ไม้ไผ่สาน”  โดย รศ.จรูญ  เจริญเนตรกุล และ ดร. วรรธนพร ชีววุฒิพงศ์ เป็นต้น ณ อาคารศรีวิศววิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์-คณะวิศวกรรมศาสตร์: สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าขอรับรองหลักสูตรจากสภาวิศวกร

Body: 

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560 หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นำโดย รศ.จรูญ เจริญเนตรกุล คณบดีคณะวิศวฯ พร้อมด้วยคณาจารย์ในหลักสูตร ต้อนรับคณะกรรมจาก สภาวิศวกร เพื่อการขอรับรองหลักสูตรและสถาบันการศึกษา สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลัง ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี อาคารศรีวิศววิทยา พร้อมด้วยการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการเรียนการสอนเพื่อประกอบการพิจารณาการรับรองหลักสูตรดังกล่าว 

ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์-งานวิเทศสัมพันธ์: รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน (International Soft Skills & Leadership Cap 2018) ณ ประเทศมาเลเซีย ประจำปี2561

 กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้มีโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับ Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) ประเทศมาเลเซีย ในการจัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน (International Soft Skills & Leadership Cap 2018) ในระหว่างวันที่ 15-19 พฤศจิกายน 2560  ณ มหาวิทยาลัยฯ และ UniMAP ประเทศมาเลเซีย ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดการสมัครพร้อมใบสมัครได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้ และส่งใบสมัครการเข้าร่วมโครงการฯ มายังจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ sbtong_06@hotmail.com  ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2560

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย ดร.กัลยาณี ทองเลี่ยมนาค

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ดร.กัลยาณี ทองเลี่ยมนาค หัวหน้าสาขาระบบสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีการจัดการ ได้รับสนับสนุนโครงการวิจัยมุ่งเป้า 2560 กลุ่มข้าว จากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) ตามเป้าหมายการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของข้าวไทยในตลาด เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบาย 4.0 ชื่อโครงการ “ระบบฐานข้อมูลพันธุ์ข้าวพื้นเมืองในภาคใต้ของประเทศไทย”

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดลำนาว (วัดพ่อท่านไข่ นาถสีโล) ในวันที่ 15 ตุลาคม 2560 ตรงกับแรม 10 ค่ำ เดือน 11 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (เจ้าภาพ)

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดลำนาว (วัดพ่อท่านไข่ นาถสีโล) ในวันที่ 15 ตุลาคม 2560 ตรงกับแรม 10 ค่ำ เดือน 11


 

# กำหนดการทอดกฐินสามัคคี เพื่อสร้างอุโบสถ วัดลำนาว

ณ วัดลำนาว หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบ้านลำนาว จังหวัดนครศรีธรรมราช

---------------------------------------------------------------------------

- วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2560 พิธีสมโภชน์องค์กฐิน ณ หอประชุม วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

>>> 14.30 น. ลงทะเบียน พุ่มกฐินและเข้าร่วมกิจกรรม

>>> 15.00 น. พิธีสมโภชน์องค์กฐิน

>>> 16.00 น. ร่วมสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

- วันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2560 ร่วมทอดกฐินสามัคคี  ณ วัดลำนาว

>>> 09.00 น. ขึ้นรถ หน้าอาคาร 3  เพื่อเดินทางเข้าร่วมทอดกฐินสามัคคี

>>> 09.30 น. ร่วมขบวน  แห่องค์กฐินเคลื่อนเข้าสู่วัดลำนาว

>>> 10.30 น. เทศนา / กัณฑ์

>>> 11.30 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ  สามเณร

>>> 12.00 น. รับประทานอาหารร่วมกัน

>>> 13.00 น. ถวายองค์กฐิน  กรวดน้ำ  รับพร (เสร็จพิธี)

 

#หมายเหตุ  การแต่งกายในวันที่ 14 – 15 ตุลาคม 2560

  • สำหรับบุคลากร  สวมเสื้อขาว   กระโปรง/ กางเกงดำ
  • สำหรับนักศึกษา  สวมชุดนักศึกษา

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมนักศึกษาบุคลากร

งานประเพณีชักพระ อ.ทุ่งสง ประจำปี2560

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2560 อาจารย์สุพัตรา คำแหง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ พร้อมด้วยบุคลากร นักศึกษาเข้าร่วมขบวนอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทาน งานประเพณีชักพระ อำเภอทุ่งสง ประจำปี 2560

ประชาสัมพันธ์-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์: งานจัดแสดงผลงานโดยนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาจิตรกรรม สาขาศิลปกรรมและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาจิตรกรรม สาขาศิลปกรรมและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดแสดงผลงานในหัวข้อ " ลองแล 2 (The Terminal Art Project) " และมีคณาจารย์จากหลักสูตรสาขาวิชาจิตรกรรมเข้าร่วมกิจกรรมและเปิดงาน โดยงานจะมีระหว่างวันที่ 3 - 30 ตุลาคม 2560 เวลา:10.00 - 17.00 น. ณ หอศิลป์สยาม หาดใหญ่

รูปภาพประกอบ: ข่าวกิจกรรม

Pages