Cinque Terre

Cinque Terre

การลงทะเบียนเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561 ให้ดำเนินการตามที่ระบุในรายละเอียด

#สำหรับนักศึกษาใหม่ ต้องสมัคร E-passport (เริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2561) ก่อนจึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได้ โดยเข้าไปสมัครได้ที่ เว็บไซต์ https://epassport.rmutsv.ac.th
*เพื่อป้องกันการลืมรหัสผ่าน แนะนำระบุรหัสผ่านเป็นหมายเลขบัตรประชาชน
ถ่ายรูปหรือพริ้นหน้าจอไว้หลังสมัครเสร็จ
>>>เข้าดูคู่มือการสมัคร E-passport ได้ที่ https://epassport.rmutsv.ac.th/assets/filedownload/e-Passport-manual.pdf


#สำหรับนักศึกษาทุกคนที่ต้องการลงทะเบียนเรียน เนื่องจากมีผู้ใช้งานระบบเป็นจำนวนมาก สามารถเข้าลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ http://saiyai.sis.rmutsv.ac.th