Get Adobe Flash player

 

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดลำนาว (วัดพ่อท่านไข่ นาถสีโล) ในวันที่ 15 ตุลาคม 2560 ตรงกับแรม 10 ค่ำ เดือน 11


 

# กำหนดการทอดกฐินสามัคคี เพื่อสร้างอุโบสถ วัดลำนาว

ณ วัดลำนาว หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบ้านลำนาว จังหวัดนครศรีธรรมราช

---------------------------------------------------------------------------

- วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2560 พิธีสมโภชน์องค์กฐิน ณ หอประชุม วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

>>> 14.30 น. ลงทะเบียน พุ่มกฐินและเข้าร่วมกิจกรรม

>>> 15.00 น. พิธีสมโภชน์องค์กฐิน

>>> 16.00 น. ร่วมสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

- วันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2560 ร่วมทอดกฐินสามัคคี  ณ วัดลำนาว

>>> 09.00 น. ขึ้นรถ หน้าอาคาร 3  เพื่อเดินทางเข้าร่วมทอดกฐินสามัคคี

>>> 09.30 น. ร่วมขบวน  แห่องค์กฐินเคลื่อนเข้าสู่วัดลำนาว

>>> 10.30 น. เทศนา / กัณฑ์

>>> 11.30 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ  สามเณร

>>> 12.00 น. รับประทานอาหารร่วมกัน

>>> 13.00 น. ถวายองค์กฐิน  กรวดน้ำ  รับพร (เสร็จพิธี)

 

#หมายเหตุ  การแต่งกายในวันที่ 14 – 15 ตุลาคม 2560

  • สำหรับบุคลากร  สวมเสื้อขาว   กระโปรง/ กางเกงดำ
  • สำหรับนักศึกษา  สวมชุดนักศึกษา