Cinque Terre

Cinque Terre

 

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ"ทอดผ้าป่าสามัคคี"

 

ขอประชาสัมพันธ์....สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ"ทอดผ้าป่าสามัคคี" วันจันทร์ ที่ 18 มกราคม 2564 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โทร 065-4635246

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา สนใจจะร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี สามารถร่วมได้ ณ แผนกประชาสัมพันธ์และแนะแนว งานบริการการศึกษา มทร.ศรีวิชัย (ไสใหญ่) 

#แผนกประชาสัมพันธ์และแนะแนว

#งานบริการการศึกษา มทร.ศรีวิชัย (ไสใหญ่)