Cinque Terre

Cinque Terre

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานสถานที่ จำนวน 2 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา เป็นพนักงานสถานที่ จำนวน ๒ อัตรา