Cinque Terre

Cinque Terre

 

พิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่มและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

ในวันอังคาร ที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 17.30 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรัญ ไชยศร ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่ม และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สนามหน้าทีว่าการอำเภอทุ่งสง