Cinque Terre

Cinque Terre

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ตรวจสอบวุฒิและสอบสัมภาษณ์ รอบรับตรงอิสระ 3.4

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ตรวจสอบวุฒิและสอบสัมภาษณ์ รอบรับตรงอิสระ 3.4

ผู้สมัครรอบรับตรงอิสระ 3.4 สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ได้จาก เอกสารแนบ
วิธีการสอบสัมภาษณ์ : สอบสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์

ให้ผู้สมัครดำเนินการดังนี้

1. ตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์อีกครั้ง ที่เมนู ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัคร (https://admission.rmutsv.ac.th/ruts/walkin.php…) หากไม่ถูกต้องหรือต้องการแก้ไข ให้คลิกที่ปุ่ม แก้ไขข้อมูลส่วนตัว
2. อัพโหลดเอกสารประกอบการสอบสัมภาษณ์ ที่เมนู อัพโหลดเอกสารสัมภาษณ์ รอบ3.4 (https://admission.rmutsv.ac.th/ruts/walkin.php?ac=upload) ได้ถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2563 กรรมการสัมภาษณ์จะพิจารณาเอกสารควบคู่ไปกับการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์
2.1 ใบแสดงผลการเรียน (รูปแบบไฟล์ pdf)
2.2 เกียรติบัตรหรือวุฒิบัตรที่เคยได้รับ (รูปแบบไฟล์ pdf) พร้อมเขียนอธิบายสั้นๆ
2.3 ความสามารถพิเศษ
3. วันที่ 5 มิถุนายน 2563 กรรมการสัมภาษณ์จะติดต่อเพื่อสัมภาษณ์ผู้สมัครตามหมายเลขโทรศัพท์หรือ E-mail ที่ผู้สมัครให้ไว้ในระบบ ให้ผู้สมัครเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการสัมภาษณ์
4. วันที่ 8 มิถุนายน 2563 ประกาศผลสอบสัมภาษณ์

https://admission.rmutsv.ac.th/topic.php?q=33