Cinque Terre

Cinque Terre

 

ประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมพิธีน้อมเกล้าถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรัญ ไชยศร ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อม ร่วมกับคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ จัดกิจกรรมพิธีน้อมเกล้าถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในวันอังคาร ที่ 2 มิถุนายน 2563 ณ อาคารหอประชุมใหญ่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่