Cinque Terre

Cinque Terre

 

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องตัดพับแผ่นโลหะระบบไฮดรอลิก ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องตัดพับแผ่นโลหะระบบไฮดรอลิก ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด

แนบไฟล์เอกสาร: