Cinque Terre

Cinque Terre

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกแขนกลอุตสาหกรรม ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกแขนกลอุตสาหกรรม ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด

แนบไฟล์เอกสาร: