Cinque Terre

Cinque Terre

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องน้ำ อาคาร 3 มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช(ไสใหญ่) จำนวน 1 งาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องน้ำ อาคาร 3 มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช(ไสใหญ่) จำนวน 1 งาน

แนบไฟล์เอกสาร: 
AttachmentSize
PDF icon ประกาศ121.05 KB