Cinque Terre

Cinque Terre

 

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุง-ต่อเติมห้องน้ำหอประชุม มทร.ศรีวิชัย วข.นครศรีธรรมราช(ไสใหญ่) จำนวน 1 งาน

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุง-ต่อเติมห้องน้ำหอประชุม มทร.ศรีวิชัย วข.นครศรีธรรมราช(ไสใหญ่) จำนวน 1 งาน

แนบไฟล์เอกสาร: