Cinque Terre

Cinque Terre

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการป้ายชื่อพระราชทาน อาคารเรียนคณะเทคโนโลยีการจัดการ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการป้ายชื่อพระราชทาน อาคารเรียนคณะเทคโนโลยีการจัดการ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)

แนบไฟล์เอกสาร: 
AttachmentSize
PDF icon ประกาศ121.45 KB