Cinque Terre

Cinque Terre

 

กิจกรรมพิธีน้อมเกล้าถวายพระพร เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ทรงเจริญพระชนมายุ 64 พรรษา

โดย ผศ.จรัญ ไชยศร ผู้ช่วยอธิการบดีประวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดกรวยธูป-เทียนแพ ถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด และ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา

ในวันอังคาร ที่ 2 เมษายน 2562
ณ อาคารห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่