Get Adobe Flash player

 

ระเบียบการแต่งกายของนักศึกษาชาย
         1. เสื้อเชิ้ตสีขาว ทรงสุภาพ แขนสั้นเพียงข้อศอกไม่ผ่าปลายแขน หรือแขนยาวติดกระดุมปลายแขนถึงข้อมือ ไม่มีลวดลาย ไม่บางเกินสมควร ผ่าอกตรงโดยตลอด ติดกระดุม มีกระเป้าขนาดพอเหมาะที่อกเสื้อเบื้องซ้าย ตัวเสื้อมีความยาวเพียงพอสำหรับให้กางเกงทับได้โดยเวลาสวมให้สอดชายเสื้อ ไว้ในกางเกงให้เรียบร้อย
        2. กางเกงขายาว แบบสากลทรงสุภาพ ไม่รัดรูป มีหูเข็มขัดเย็บด้วยผ้าสีเดียวกับกางเกงไม่พับปลายขา ผ้าเนื้อเรียบไม่มีลวดลายสีกรมท่าหรือสีดำ
        3. เข็มขัดหนังสีดำ หัวเข็มขัดสีเงิน ปะหน้านูนตราสัญญาลักษณ์มหาวิทยาลัย และชื่อมหาวิทยาลัย มีปลอกสีเดียวกับเข็มขัดสำหรับสอดปลายเข็มขัด
        4. ถุงเท้าสีดำ หรอสีที่กลมกลืนกับรองเท้า ไม่มีลวดลาย
        5. รองเท้าหุ้มส้นสีดำหรือน้ำตาล ไม่มีลวดลาย ทรงสุภาพ
ระเบียบการแต่งกายของนักศึกษาหญิง
         1. เสื้อเชิ้ตสีขาว แบบสุภาพ ไม่รัดรูปและไม่หลวมเกินไป ไม่มีลวดลาย ไม่บางเกินสมควร ผ่าอกตรงโดยตลอด แขนสั้นเหนือข้อศอก ไม่ผ่าปลายแขน ติดกระดุมสีเงินลายดุนนูนตรงสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย ตัวเสื้อมีความยาวเพียงพอสำหรับให้กระโปรงทับได้ เวลาสวมให้สอดชายเสื้อไวในกระโปรงให้เรียบร้อย
         2. เข็มกลัดเสื้อตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย กลัดบนอกเสื้อเบื้องซ้าย
         3. กระโปรง แบบสุภาพ ไม่รัดรูป ยาวเสมอเข่า ผ้าเนื้อเรียบร้อยไม่มีลวดลายสีกรมท่า หรือสีดำ
         4. เข็มขัดหนังสีดำ หัวเข็มขัดสีเงิน ปะหน้านูนตรามหาวิทยาลัย และชื่อมหาวิทยาลัย มีปลอกสีเดียวกับเข็มขัด สำหรับสอดปลายเข็มขัด
         5. รองเท้าหุ้มส้นสีดำ หรือสีน้ำตาล ไม่มีลวดลาย ทรงสุภาพ