Get Adobe Flash player

 

ภาพข่าวกิจกรรม

 • วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ ได้จัดกิจกรรมสายโยงสัมพันธ์ ต้อนรับน้องนักศึกษาใหม่ ประกอบด้วยนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีการจัดการ คณะเกษตรศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่

 • พิธีมอบโล่และเกียรติบัตรให้กับคนดีราชมงคลศรีวิชัย และมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาที่มีการเรียนดี อันดับ 1 ของแต่ละสาขา ของแต่ละชั้นปี ที่มีเกรดเฉลี่ย 3.50 ขึ้น ในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

 • มทร. ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อรำลึกถึงพระคุณครูอาจารย์ที่อบรมสั่งสอนลูกศิษย์ และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่นักศึกษาใหม่ ใน วันที่  22  มิถุนายน   2560  ณ อาคารอเนกประสงค์ไสใหญ่ 70 ปี

 • มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560  คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ คณะเทคโนโลยีการจัดการ ในวันพฤหัสบดี ที่ 8 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่

 • วันอังคารที่ 11  เมษายน  2560    ณ ห้องประชุมใหญ่  มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่

 • โครงการ มทร. ศรีวิชัย ไสใหญ่ ใจหนึ่งเดียว ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด
  วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2560
  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่

 • มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ร่วมสืบสานประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ เนื่องในวันมาฆบูชา พร้อมทั้งพุทธศาสนิกชนนับหมื่นคน และพระสงฆ์จากหลายประเทศเข้าร่วมในพิธีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ เมื่อวันเสาร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 ณ วันพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช

 • โครงการปลูกจิตสำนึกรักษ์พลังงาน และ การสัมมนาหัวข้อ “รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รกษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม”
  โดย “นักพูดล่าความกตัญญู นักพูดร้อยศพ นักพูดร้อยคุก” คุณเบส อรพิมพ์ รักษาผล วันอังคารที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐
  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่

 • ในวันพุธ ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป
  ณ สนามกีฬาสายโยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่

 • เพื่อประกาศความจงรักภักดี และร่วมน้อมรำลึงถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดช   ในโอกาศวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่  ๘๙
  วันอังคารที่  ๒๒  พฤศจิกายน   ๒๕๕๙     ณ บริเวณหน้าเสาธง  อาคาร  ๓  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช   ไสใหญ่

Pages