Get Adobe Flash player

 

ภาพข่าวกิจกรรม

 • ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดลำนาว (วัดพ่อท่านไข่ นาถสีโล) ในวันที่ 15 ตุลาคม 2560 ตรงกับแรม 10 ค่ำ เดือน 11


   

  # กำหนดการทอดกฐินสามัคคี เพื่อสร้างอุโบสถ วัดลำนาว

  ณ วัดลำนาว หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบ้านลำนาว จังหวัดนครศรีธรรมราช

  ---------------------------------------------------------------------------

  - วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2560 พิธีสมโภชน์องค์กฐิน ณ หอประชุม วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

  >>> 14.30 น. ลงทะเบียน พุ่มกฐินและเข้าร่วมกิจกรรม

  >>> 15.00 น. พิธีสมโภชน์องค์กฐิน

  >>> 16.00 น. ร่วมสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

   

  - วันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2560 ร่วมทอดกฐินสามัคคี  ณ วัดลำนาว

  >>> 09.00 น. ขึ้นรถ หน้าอาคาร 3  เพื่อเดินทางเข้าร่วมทอดกฐินสามัคคี

  >>> 09.30 น. ร่วมขบวน  แห่องค์กฐินเคลื่อนเข้าสู่วัดลำนาว

  >>> 10.30 น. เทศนา / กัณฑ์

  >>> 11.30 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ  สามเณร

  >>> 12.00 น. รับประทานอาหารร่วมกัน

  >>> 13.00 น. ถวายองค์กฐิน  กรวดน้ำ  รับพร (เสร็จพิธี)

   

  #หมายเหตุ  การแต่งกายในวันที่ 14 – 15 ตุลาคม 2560

  • สำหรับบุคลากร  สวมเสื้อขาว   กระโปรง/ กางเกงดำ
  • สำหรับนักศึกษา  สวมชุดนักศึกษา

   

   

 • วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ ได้จัดกิจกรรมสายโยงสัมพันธ์ ต้อนรับน้องนักศึกษาใหม่ ประกอบด้วยนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีการจัดการ คณะเกษตรศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่

 • พิธีมอบโล่และเกียรติบัตรให้กับคนดีราชมงคลศรีวิชัย และมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาที่มีการเรียนดี อันดับ 1 ของแต่ละสาขา ของแต่ละชั้นปี ที่มีเกรดเฉลี่ย 3.50 ขึ้น ในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

 • มทร. ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อรำลึกถึงพระคุณครูอาจารย์ที่อบรมสั่งสอนลูกศิษย์ และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่นักศึกษาใหม่ ใน วันที่  22  มิถุนายน   2560  ณ อาคารอเนกประสงค์ไสใหญ่ 70 ปี

 • มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560  คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ คณะเทคโนโลยีการจัดการ ในวันพฤหัสบดี ที่ 8 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่

 • วันอังคารที่ 11  เมษายน  2560    ณ ห้องประชุมใหญ่  มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่

 • โครงการ มทร. ศรีวิชัย ไสใหญ่ ใจหนึ่งเดียว ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด
  วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2560
  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่

 • มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ร่วมสืบสานประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ เนื่องในวันมาฆบูชา พร้อมทั้งพุทธศาสนิกชนนับหมื่นคน และพระสงฆ์จากหลายประเทศเข้าร่วมในพิธีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ เมื่อวันเสาร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 ณ วันพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช

 • โครงการปลูกจิตสำนึกรักษ์พลังงาน และ การสัมมนาหัวข้อ “รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รกษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม”
  โดย “นักพูดล่าความกตัญญู นักพูดร้อยศพ นักพูดร้อยคุก” คุณเบส อรพิมพ์ รักษาผล วันอังคารที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐
  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่

 • ในวันพุธ ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป
  ณ สนามกีฬาสายโยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่

Pages