Cinque Terre

Cinque Terre

 

ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-ตรัง: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่โครงการวิจัย

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 โดยวิธีการจัดสอบออนไลน์ โดยจะแจ้งเวลาสอบสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล

และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2563

แนบไฟล์เอกสาร:  ประกาศเจ้าหน้าที่โครงการวิจัย-2-ผสาน.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Monday, May 18, 2020 - 14:45 to Friday, June 5, 2020 - 14:45

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ภาคการสอบข้อเขียน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ภาคการสอบข้อเขียน  ครั้งที่  ๒/๒๕๖๓ คลิกที่นี่

รับสมัครงาน-ตรัง: มทร.วิทยาเขตตรัง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งช่างเทคนิค

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งช่างเทคนิค สังกัดวิทย์-ประมง

แนบไฟล์เอกสาร:  ผลการสอบช่างเทคนิค (1).pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Tuesday, May 12, 2020 - 13:00 to Monday, May 18, 2020 - 13:00

รับสมัครงาน-ตรัง: ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

วัน เวลาและวิธีการสมัคร

          3.1 เริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 7 – 14 พฤษภาคม 2563 ผู้ประสงค์สมัครสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัคร ได้ที่ www.trang.rmutsv.ac.th/trang  

            3.2  ผู้สมัครอัพโหลดใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐาน(ไฟล์.pdf) ที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้าย มายัง tachchakron.g@rmutsv.ac.th ภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2563

 

ดาวน์โหลดใบสมัคร ในไฟล์ดังแนบ

 

แนบไฟล์เอกสาร:  ใบสมัครจ้างเหมาบริการ และใบเสนอราคา.pdf ประกาศรับสมัคร.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Friday, May 8, 2020 - 15:00 to Tuesday, June 30, 2020 - 15:00

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการรายบุคคล คนงานเกษตรดูแลแผนกงานเพาะเห็ด สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการรายบุคคล คนงานเกษตรดูแลแผนกงานเพาะเห็ด สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  เอกสารแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ คลิกที่นี่

รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์

รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize รับสมัครอาจารย์บัญชี ป.โท.pdf132.91 KB ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่  ๒/๒๕๖๓ คลิกที่นี่

รับสมัครงาน-ตรัง: มทร.วิทยาเขตตรัง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งช่างเทคนิค

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่งช่างเทคนิค สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

แนบไฟล์เอกสาร:  รายชื่อผู้มีสิทสอบ-ช่างเทคนิค1.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Wednesday, April 29, 2020 - 14:00 to Friday, May 8, 2020 - 14:00

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับปริญญาตรี

ลงทะเบียนสมัครงานสำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับปริญญาตรี  ผ่านเว็บไซต์ https://smartjob.doe.go.th/  

ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสมัครงานนักศึกษา

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ภาคการสอบข้อเขียน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ภาคการสอบข้อเขียน  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๓

read more

รับสมัครงาน-ตรัง: มทร.วิทยาเขตตรัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ช่างเทคนิค สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง จำนวน 1 อัตรา

สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ ทางเว็บไซต์  job.rmutsv.ac.th  เท่านั้น  เริ่มสมัครตั้งแต่วันที่ 20 - 24 เม.ย. 63 ตามขั้นตอนในเว็บไซต์ 

แนบไฟล์เอกสาร:  ช่างเทคนิค.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Friday, April 17, 2020 - 15:00 to Saturday, April 25, 2020 - 15:00

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวครั้งที่ ๒/๒๕๖๒   คลิกที่นี่

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่  ๑/๒๕๖๓  คลิกที่นี่