หอพักนักศึกษา

 

 

กรุณา กรอกหมายเลขบัตรประชาชนเพื่อดาวน์โหลดใบชำระเงินค่าธรรมเนียมและค่าประกันหอพัก

ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบข้อมูลในใบสมัครและข้อมูลการชำระเงิน กรณีที่มีปัญหาให้ติดต่อเจ้าหน้าที่
ก่อนการชำระเงินหรือกระทำการใดๆ

หอพักนักศึกษา มทร.ศรีวิชัย ไสใหญ่