หอพักนักศึกษา
หอพักนักศึกษาชาย #ดอกแค #สายพิรุณ

ภายในห้องประกอบด้วย
- เตียง
- เบาะรองนอน
- ตู้เสื้อผ้า
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
พักห้องละ 4 คน
- ค่าธรรมเนียมหอพัก ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ 1,500 บาท/คน
- ค่าประกันทรัพย์สิน 500 บาทต่อคน (คืนให้เมื่อแจ้งออก)
- ฟรี ระบบwi-fi
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 087-4645820 ,093-7149182หอพักนักศึกษา มทร.ศรีวิชัย ไสใหญ่