งานบริหารวิชาการและวิจัยไสใหญ่
งานบริหารวิชาการและวิจัยไสใหญ่
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ แผนกงานทะเบียนและวัดผล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)


   ดูคู่มือวิธีการซิงค์ปฏิทินการศึกษา มทร. ศรีวิชัย ไสใหญ่ กับ ปฏิทินส่วนตัว ...คลิกที่นี่...

  นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่1/2561 ติดต่อรับใบแสดงผลการเรียนฉบับสมบูรณ์ได้ที่แผนกงานทะเบียนและวัดผล ...คลิกที่นี่...

   แจ้งผู้สำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ให้เข้าตรวจสอบสถานะและขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต ...คลิกที่นี่...

   ดูปฏิทินการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ...คลิกที่นี่...

   ดูกำหนดการและสถานที่รายงานตัว ฝึกซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 ...คลิกที่นี่...

   ดูปฏิทินการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ...คลิกที่นี่...

   ดูปฏิทินการศึกษาประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 ...คลิกที่นี่...

   ดูปฏิทินการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ...คลิกที่นี่...

   ดูปฏิทินการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ...คลิกที่นี่...

   ข้อมูลประกาศ / ประชาสัมพันธ์ ก่อนหน้านี้...คลิกที่นี่...งานบริหารวิชาการและวิจัยไสใหญ่