งานบริหารวิชาการและวิจัยไสใหญ่
งานบริหารวิชาการและวิจัยไสใหญ่
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ แผนกงานทะเบียนและวัดผล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)


  

  


   ดูปฏิทินการศึกษาประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 ...คลิกที่นี่...


   ดูปฏิทินการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ...คลิกที่นี่...งานบริหารวิชาการและวิจัยไสใหญ่