งานบริหารวิชาการและวิจัยไสใหญ่
งานบริหารวิชาการและวิจัยไสใหญ่
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ แผนกงานทะเบียนและวัดผล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)


   ดูปฏิทินการศึกษาประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 ...คลิกที่นี่...


   ดูปฏิทินการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ...คลิกที่นี่...


   ดูปฏิทินการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ...คลิกที่นี่...
   ดูปฏิทินการศึกษาประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 ...คลิกที่นี่...
   ดูปฏิทินการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ...คลิกที่นี่...
   ดูปฏิทินการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ...คลิกที่นี่...
   ดูปฏิทินการศึกษาประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 ...คลิกที่นี่...
   ดูปฏิทินการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ...คลิกที่นี่...

งานบริหารวิชาการและวิจัยไสใหญ่