รายละเอียดภาพกิจกรรม
วันที่
  
 
การแข่งขันฟุตซอล (ชาย) ต้านยาเสพติด มทร.ศรีวิชัยคัพโอเพ่น(ไสใหญ่) ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 14 -16 กุมภาพันธ์ 2557 ณ สนามกีฬาอเนกประสงค์ 75 ปีไสใหญ่ มทร. ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่
[14 ก.พ. 2557 ]
 
มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช บรรยายพิเศษ เรื่อง “หลักเกณฑ์ก ขั้นตอน วิธีการชำระหนี้ และจิตสำนึกในการชำระหนี้ “ โดยวิทยากรจากธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน สำนักงานใหญ่ คุณวิจิตรา ทินพนาสัวสดิ์ หัวหน้าส่วนบริหารโครงการภาครัฐ ฝ่ายบริการโครงการภาครัฐ เมื่อวันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประ
[11 ก.พ. 2557 ]
 
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่โดย ผศ.สำคัญ รัตนบุรี ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ และผศ.ชูเกียรติ อักษรศรีรองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช เดินทางเยี่ยมชมหน่วยงานราชการและพบปะหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ นำกระเช้าของขวัญปีใหม่เข้
[01 ม.ค. 2557 ]
 
ดร.ยุทธนา พงษ์พิริยะเดชะ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา พนักงาน เจ้าหน้าที่ ร่วมเดินพระเกียรติและจุดเทียนชัยถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่้องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช ณ สนามหน้าที่ว่่าอำเภอทุ่งสง ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖
[05 ธ.ค. 2556 ]
 
ผศ.สำคัญ รัตนบุรี ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากรและนักศึกษา มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่เข้าร่วมพิธีถวายพวงมาลาเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันปิยมหาร
[23 ต.ค. 2556 ]
 
แห่หุมุรับ งานประเพณีเทศกาลบุญสารทเดือนสิบ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 255 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ร่วมกับ เครือข่ายอุดมศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมในขบวนแห่หุมุรับ งานประเพณีเทศกาลบุญสารทเดือนสิบ ณ วัดมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมรา
[03 ต.ค. 2556 ]
 
น้อมเกล้าถวายพระพรวันเฉลิมพระชมพรรษา 12 สิงหา วันแม่แห่งชาติ ดร.ยุทธนา พงษ์พิริยะเดชะ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ ร่วมถวายพระชัยมงคล เนื่องในวันคล้าย วันพระราชสมภพ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
[09 ส.ค. 2556 ]
[1][2][3][4][5][6][7][8]


 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่
109 หมู่ที่่ 2 ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 เบอร์โทรศัพท์ 075-773131-2 เบอร์โทรสาร 075-773133