Cinque Terre

Cinque Terre

ข่าวสมัครงาน

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป้นเจ้าหน้าที่ประจำสหกรณ์

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป้นเจ้าหน้าที่ประจำสหกรณ์

 

รับสมัครอาจารย์การเงิน

รับสมัครอาจารย์การเงิน

รับสมัครอาจารย์การเงิน

รับสมัครอาจารย์สอนการเงิน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ งาน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำอุทยานเกษตรและเรือนเพาะชำไม้ประดับ คณะเกษตรศาสตร์ จำนวน 1 งาน

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ งาน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำอุทยานเกษตรและเรือนเพาะชำไม้ประดับ คณะเกษตรศาสตร์ จำนวน 1 งาน

หลักฐานการสมัคร

1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว   จำนวน 1 รูป

2.สำเนาวุฒิการศึกษา(ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา) จำนวน 1 ฉบับ

3.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการคณะเกษตรศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการคณะเกษตรศาสตร์

ประกาศผลสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะเกษตร

ประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะเกษตรศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ คณะเกษตรศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ คณะเกษตรศาสตร์

รับสมัครอาจารย์การเงิน

ประกาศรับสมัครอาจารย์การเงิน