Cinque Terre

Cinque Terre

ข่าวสมัครงาน

รับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์

รับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างบริการ พนักงานทำความสะอาด ของคณะเทคโนโลยีการจัดการ ครั้งที่ 2

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างบริการ พนักงานทำความสะอาด ของคณะเทคโนโลยีการจัดการ ครั้งที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบอาจารย์ภาษาอังกฤษ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบอาจารย์าภษาอังกฤษ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินภาคความรู้ความสามารถ พนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ พนักงานราชการ

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตไสใหญ่ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตไสใหญ่ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะเทคโนโลยีการจัดการ สาขาระบบสารสนเทศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานจ้างบริการ ทำความสะอาด คณะเทคโนดลยีการจัดการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานจ้างบริการ ทำความสะอาด คณะเทคโนดลยีการจัดกา

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างบริการ พนักงานทำความสะอาด จำนวน 1 งาน

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างบริการ พนักงานทำความสะอาด จำนวน 1 งาน

ประกาศผลสอบการสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานททั่วไป

ประกาศผลการสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เ้จ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป