Cinque Terre

Cinque Terre

ข่าวสมัครงาน

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างบริการ พนักงานทำความสะอาด ของคณะเทคโนโลยีการจัดการ ครั้งที่ 2

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างบริการ พนักงานทำความสะอาด ของคณะเทคโนโลยีการจัดการ ครั้งที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบอาจารย์ภาษาอังกฤษ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบอาจารย์าภษาอังกฤษ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินภาคความรู้ความสามารถ พนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ พนักงานราชการ

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตไสใหญ่ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตไสใหญ่ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะเทคโนโลยีการจัดการ สาขาระบบสารสนเทศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานจ้างบริการ ทำความสะอาด คณะเทคโนดลยีการจัดการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานจ้างบริการ ทำความสะอาด คณะเทคโนดลยีการจัดกา

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างบริการ พนักงานทำความสะอาด จำนวน 1 งาน

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างบริการ พนักงานทำความสะอาด จำนวน 1 งาน

ประกาศผลสอบการสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานททั่วไป

ประกาศผลการสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เ้จ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศรับสมัครอาจารย์สอนภาษาอังกฤษ

รับสมัครอาจารย์สอนภาษาอังกฤษ

ประรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศรายชื่อผุ็มีสิทธิ์สอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป