Cinque Terre

Cinque Terre

ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะเทคโนโลยีการจัดการ

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะเทคโนโลยีการจัดการ

รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สังกัดคณะเกษตรศาสตร์

รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะเกษตรศาสตร์

ประรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะเทคโนโลยีการจัดการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์

ประกาศผลการคัดเลือกจ้างบริการพนักงานทำความสะอาด

ประกาศผลการคัดเลือกจ้างบริการพนักงานทำความสะอาด

ประกาศผลสอบเจ้าหน้าที่สหกรณ์

ประกาศผลสอบเจ้าหน้าที่สหกรณ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาตารย์ สังกัดคณะเทคโนโลยีการจัดการ

ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะเกษตรศาสร์

ประกาศรายชื่ือผู้ผานการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิ ป.โท) สังกัดคณะเทคโนโลยีการจัดการ

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิ ป.โท) สังกัดคณะเทคโนโลยีการจัดการ โดยเริ่มเปิดรับ วันที่ ๒๐–๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ รับสมัคร (เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศผลสอบอาจารย์ภาษาอังกฤษ

ประกาศผลสอบอาจารย์ภาษาอังกฤษ

ประรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปอาจารย์สาระสนเทศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ อาจารย์สาระสนเทศ